vláda

[zone: 1, ipm: 940.42]

Definitions

 • nejvyšší výkonný orgán státní moci (sbor ministrů); ústřední orgány řídící stát, zemi ap.
 • řízení státu, země; moc 3; řízení, vedení něj. celku vůbec; vládnutí

Examples

 1. Václavovi bylo tehdy 12 let a musel mít k vládě rádce.
 2. Habsburků schopných vlády bylo tehdy ještě dost.
 3. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách.
 4. Ruská vláda postavila proti povstalcům pravidelnou armádu.

Collocations

 • ujmout [score: 12.99, freq: 223] (ujmout se vlády)
 • předseda [score: 11.65, freq: 787] (Předseda vlády)
 • forma [score: 10.38, freq: 499] (forma vlády)
 • doba [score: 10.18, freq: 439] (v době vlády)
 • císař [score: 10.02, freq: 307] (vlády císaře)
 • jmenovat [score: 9.85, freq: 79] (jmenovat vládu)
 • prozatímní [score: 9.69, freq: 264] (prozatímní vláda)
 • Karel [score: 9.61, freq: 208] (vlády Karla IV)
 • dynastie [score: 9.59, freq: 162] (za vlády dynastie)
 • člen [score: 9.44, freq: 215] (členy vlády)
 • sestavit [score: 9.37, freq: 45] (sestavit vládu)
 • období [score: 9.32, freq: 207] (období vlády)
 • svrhnout [score: 9.31, freq: 40] (svrhnout vládu)
 • král [score: 9.28, freq: 215] (za vlády krále)
 • léto [score: 9.28, freq: 152] (letech vlády)
 • konec [score: 9.12, freq: 181] (konci vlády)
 • místopředseda [score: 9.12, freq: 109] (Místopředsedové vlády)
 • Lucemburk [score: 9.11, freq: 97] (za vlády Lucemburků)
 • Habsburk [score: 9.03, freq: 109] (vládou Habsburků)
 • Ludvík [score: 8.97, freq: 100] (za vlády Ludvíka XIV)
 • československý [score: 8.94, freq: 240] (československé vlády)
 • čelo [score: 8.87, freq: 119] (v čele vlády)
 • Maria [score: 8.73, freq: 99] (za vlády Marie Terezie)
 • nový [score: 8.72, freq: 450] (nová vláda)
 • rod [score: 8.63, freq: 94] (pod vládou rodu habsbursko-lotrinského)
 • kníže [score: 8.62, freq: 105] (vlády knížete)
 • Václav [score: 8.62, freq: 89] (za vlády Václava IV)
 • vídeňský [score: 8.55, freq: 145] (vídeňská vláda)
 • britský [score: 8.54, freq: 173] (britská vláda)
 • způsob [score: 8.54, freq: 123] (způsob vlády)
 • Přemyslovec [score: 8.52, freq: 71] (za vlády Přemyslovců)
 • absolutistický [score: 8.45, freq: 113] (absolutistické vlády)
 • počátek [score: 8.45, freq: 111] (počátku vlády)
 • boj [score: 8.44, freq: 17] (boj o vládu)
 • exilový [score: 8.44, freq: 106] (exilové vlády)
 • zemský [score: 8.41, freq: 207] (zemská vláda)
 • ústřední [score: 8.38, freq: 117] (ústřední vlády)
 • federální [score: 8.28, freq: 100] (federální vlády)
 • systém [score: 8.19, freq: 78] (systém vlády)
 • centrální [score: 8.15, freq: 99] (centrální vláda)
 • nastoupit [score: 8.12, freq: 17] (nastoupit vládu)
 • republika [score: 8.11, freq: 82] (vláda republiky)
 • protektorátní [score: 7.79, freq: 67] (protektorátní vlády)
 • úřednický [score: 7.54, freq: 57] (úřednická vláda)
 • koaliční [score: 7.18, freq: 44] (koaliční vláda)
 • usnesení [score: 7.13, freq: 28] (usnesení vlády)
 • revoluční [score: 6.82, freq: 43] (revoluční vláda)
 • absolutní [score: 6.35, freq: 27] (absolutní vláda)
 • lidový [score: 4.06, freq: 7] (lidová vláda)
 • otěž [score: 3.12, freq: 3] (držel otěže vlády)

Thesaurus

 • moc [score: 0.284, freq: 14953]
 • stát [score: 0.256, freq: 37418]
 • král [score: 0.239, freq: 34685]
 • panovník [score: 0.224, freq: 10844]
 • politika [score: 0.222, freq: 10685]
 • císař [score: 0.22, freq: 25910]
 • správa [score: 0.212, freq: 8538]
 • strana [score: 0.209, freq: 22540]
 • právo [score: 0.205, freq: 25610]
 • rada [score: 0.196, freq: 8983]
 • církev [score: 0.196, freq: 12211]
 • společnost [score: 0.195, freq: 15397]
 • úřad [score: 0.194, freq: 6839]
 • armáda [score: 0.19, freq: 12963]
 • život [score: 0.188, freq: 19298]
 • republika [score: 0.182, freq: 13420]
 • kníže [score: 0.178, freq: 15790]
 • vojsko [score: 0.178, freq: 11935]
 • národ [score: 0.175, freq: 14709]
 • monarchie [score: 0.173, freq: 8154]

Translations

English government (0.915)
reign (0.003)
administration (0.015)
Russian власть (0.036)
правительство (0.864)
правление (0.027)