moc

[zone: 1, ipm: 558.93]

Definitions

 • kolektivní nositel možnosti někoho ovládat, uplatňovat svou vůli, svůj vliv (zprav. o ozbrojených silách n. řidč. o státu ap.)
 • získaná možnost někoho ovládat, opřená o něj. sílu (ve státě o státní aparát) n. vůbec možnost vykonávat vliv, rozhodovat n. vládnout v něj. společenském celku; vláda, nadvláda
 • oprávnění k něj. působení, k něj. činnosti; pravomoc, právo

Examples

 1. Tím klesla císařova moc nad říší a tak se začala objevovat podporovaná korupce a vydírání.
 2. V popředí politických zájmů těchto osob byl už ale v první řadě režim jejich osobní moci .
 3. Již v době jeho vlády ale započal nebezpečný vzrůst moci armády.
 4. Spor o prvenství vyvolal dlouhý zápas mezi římskou církví a světskou mocí.
 5. Zákonodárná moc postupně se začala uplatňovat u šlechtických sněmů, které se mohly s panovníkem podílet na tvorbě zákonů.
 6. Fridrich Barbarossa toto vynětí pražského biskupa i jeho statků z moci českého knížete ihned potvrdil.
 7. I v husitském období přenechávali zemští páni městským obcím jen velmi neochotně podíl na moci.

Collocations

 • boj [score: 11.59, freq: 177] (boj o moc)
 • stát [score: 10.76, freq: 118] (moc ve státě)
 • dělba [score: 10.68, freq: 237] (dělby moci)
 • výkonný [score: 10.64, freq: 519] (výkonné moci)
 • být [score: 10.57, freq: 36] (být u moci)
 • světský [score: 10.37, freq: 469] (světské moci)
 • zákonodárný [score: 10.34, freq: 442] (zákonodárná moc)
 • panovník [score: 10.06, freq: 146] (moc panovníka)
 • státní [score: 9.98, freq: 742] (státní moci)
 • královský [score: 9.91, freq: 532] (královské moci)
 • ruka [score: 9.86, freq: 57] (moc v rukou)
 • panovnický [score: 9.85, freq: 320] (panovnické moci)
 • převzetí [score: 9.84, freq: 127] (převzetí moci)
 • posílení [score: 9.8, freq: 134] (posílení moci)
 • oslabení [score: 9.72, freq: 123] (oslabení moci)
 • šlechta [score: 9.6, freq: 106] (moc šlechty)
 • omezení [score: 9.49, freq: 109] (omezení moci)
 • orgán [score: 9.45, freq: 115] (orgány státní moci)
 • upevnění [score: 9.43, freq: 98] (upevnění moci)
 • vykonávat [score: 9.34, freq: 49] (vykonávat moc)
 • vrchol [score: 9.23, freq: 90] (na vrcholu moci)
 • výkon [score: 9.1, freq: 88] (výkonu státní moci)
 • Habsburk [score: 9.09, freq: 61] (moc Habsburků)
 • politický [score: 9.04, freq: 447] (politická moc)
 • růst [score: 8.88, freq: 75] (růst moci)
 • úpadek [score: 8.87, freq: 70] (úpadek moci)
 • uchopení [score: 8.85, freq: 61] (uchopení moci)
 • centrální [score: 8.79, freq: 154] (centrální moci)
 • soudní [score: 8.74, freq: 161] (soudní moc)
 • stav [score: 8.69, freq: 51] (moci stavů)
 • plný [score: 8.63, freq: 146] (plné moci)
 • absolutní [score: 8.63, freq: 130] (absolutní moc)
 • ústřední [score: 8.6, freq: 135] (ústřední moci)
 • císař [score: 8.57, freq: 76] (moci císaře)
 • vládní [score: 8.5, freq: 126] (vládní moc)
 • král [score: 8.46, freq: 88] (moci krále)
 • kníže [score: 8.46, freq: 60] (moci knížete)
 • císařský [score: 8.37, freq: 161] (císařská moc)
 • církev [score: 8.37, freq: 63] (moc církve)
 • vzrůst [score: 8.37, freq: 45] (moc vzrůstá)
 • církevní [score: 8.27, freq: 145] (církevní moc)
 • papež [score: 8.13, freq: 28] (moc papeže)
 • Řím [score: 8.1, freq: 31] (moc Říma)
 • zákon [score: 7.7, freq: 34] (nařízení s mocí zákona)
 • senát [score: 7.69, freq: 17] (Moc senátu)
 • zneužití [score: 7.67, freq: 27] (zneužití úřední moci)
 • dynastie [score: 7.23, freq: 17] (moc dynastie)
 • dát [score: 6.93, freq: 17] (dát moc)
 • mít [score: 6.85, freq: 38] (mít moc)
 • úřední [score: 6.61, freq: 33] (úřední moc)
 • soudcovský [score: 6.45, freq: 26] (moc soudcovská)
 • hospodářský [score: 6.19, freq: 35] (hospodářská moc)
 • velký [score: 6.13, freq: 72] (mít velkou moc)
 • mimořádný [score: 5.39, freq: 14] (mimořádná moc)
 • otěž [score: 4.65, freq: 7] (předal otěže moci)

Thesaurus

 • vláda [score: 0.284, freq: 25159]
 • vliv [score: 0.253, freq: 9225]
 • síla [score: 0.238, freq: 9855]
 • právo [score: 0.236, freq: 25610]
 • stát [score: 0.234, freq: 37418]
 • postavení [score: 0.234, freq: 7288]
 • správa [score: 0.23, freq: 8538]
 • pravomoc [score: 0.211, freq: 2665]
 • politika [score: 0.211, freq: 10685]
 • církev [score: 0.194, freq: 12211]
 • zájem [score: 0.188, freq: 7288]
 • říše [score: 0.186, freq: 22277]
 • život [score: 0.184, freq: 19298]
 • úřad [score: 0.182, freq: 6839]
 • panovník [score: 0.18, freq: 10844]
 • strana [score: 0.179, freq: 22540]
 • armáda [score: 0.178, freq: 12963]
 • system [score: 0.178, freq: 8829]
 • monarchie [score: 0.178, freq: 8154]
 • majetek [score: 0.177, freq: 5344]

Translations

English power (0.159)
authority (0.011)
Russian власть (0.372)
могущество (0.02)
мощь (0.024)
сила (0.097)