monarchie

[zone: 1, ipm: 304.79]

Definitions

 • forma státního zřízení, charakteristická zvl. pro období feudalismu, v níž je státní moc větší n. menší měrou soustředěna v rukou jedné osoby, panovníka (krále, císaře ap.); stát s tímto zřízením

Examples

 1. Je forma státu konstituční monarchie demokratická forma státu?
 2. Ve všeobecně bouřlivé atmosféře vznikalo v krátké době na území bývalé monarchie množství různých státních útvarů či samosprávných celků.
 3. Panovník v monarchii zastává úřad hlavy státu.
 4. Na pozadí evropských událostí popíše situaci monarchie a českých zemí v tomto období.
 5. V dosavadní politické a správní struktuře monarchie se začal uplatňovat centralistický přístup.

Collocations

 • habsburský [score: 12.35, freq: 1820] (habsburské monarchie)
 • konstituční [score: 12.01, freq: 850] (konstituční monarchie)
 • absolutní [score: 10.04, freq: 215] (absolutní monarchie)
 • rakousko-uherský [score: 9.64, freq: 171] (rakousko-uherská monarchie)
 • národ [score: 9.63, freq: 88] (národů monarchie)
 • stavovský [score: 9.56, freq: 198] (stavovské monarchie)
 • zem [score: 9.49, freq: 147] (zemí monarchie)
 • absolutistický [score: 9.48, freq: 140] (absolutistické monarchie)
 • podunajský [score: 9.23, freq: 108] (podunajské monarchie)
 • rámec [score: 9.08, freq: 104] (v rámci monarchie)
 • centralizovaný [score: 8.84, freq: 84] (centralizované monarchie)
 • rozpad [score: 8.78, freq: 54] (o rozpadu monarchie)
 • rakouský [score: 8.76, freq: 239] (rakouské monarchie)
 • dědičný [score: 8.73, freq: 91] (dědičná monarchie)
 • typ [score: 8.69, freq: 18] (monarchie britského typu)
 • zánik [score: 8.67, freq: 52] (do zániku monarchie)
 • obnovení [score: 8.66, freq: 48] (obnovení monarchie)
 • pád [score: 8.58, freq: 49] (pádu monarchie)
 • zrušení [score: 8.43, freq: 47] (zrušení monarchie)
 • Ludvík [score: 8.42, freq: 14] (červencovou monarchii Ludvíka Filipa)
 • mnohonárodnostní [score: 8.4, freq: 60] (mnohonárodnostní monarchie)
 • svržení [score: 8.35, freq: 31] (svržení monarchie)
 • parlamentní [score: 8.24, freq: 60] (parlamentní monarchie)
 • konec [score: 8.16, freq: 64] (konce monarchie)
 • restaurace [score: 8.16, freq: 27] (restaurace monarchie)
 • součást [score: 8.15, freq: 59] (součástí Habsburské monarchie)
 • Habsburk [score: 7.63, freq: 10] (monarchie rakouských Habsburků)
 • království [score: 6.77, freq: 9] (konstituční monarchie Spojeného království)
 • Evropa [score: 6.04, freq: 9] (Monarchie moderní Evropy)
 • rok [score: 4.96, freq: 8] (do pádu monarchie roku)
 • říše [score: 4.55, freq: 7] (Monarchie Německé říše)
 • zem [score: 4.27, freq: 5] (monarchii České země)

Thesaurus

Translations

English monarchy (0.959)
Russian монархия (0.986)