panovník

[zone: 1, ipm: 405.34]

Definitions

 • osoba jsoucí v čele státu s monarchickou vládní formou; monarcha, vladař, vládce
 • kdo zaujímá někde nejpřednější místo; vládce

Examples

 1. Od roku 1630 probíhala jednání mezi panovníkem a papežem o zřízení čtyř nových biskupství v Čechách.
 2. Hlavou církve byl patriarcha, hlavou státu panovník.
 3. Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které panovník vykonává pravomoci na základě psané či nepsané ústavy.
 4. Říšský teritoriální majetek, z něhož by panovník mohl zabezpečit správu říše, nebyl pevně organizován.
 5. Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi.

Collocations

 • osoba [score: 10.38, freq: 121] (osobou panovníka)
 • moc [score: 10.06, freq: 146] (moc panovníka)
 • seznam [score: 9.65, freq: 85] (Seznam panovníků)
 • volba [score: 9.57, freq: 86] (volby panovníka)
 • království [score: 9, freq: 52] (panovník Království)
 • středověk [score: 8.98, freq: 34] (panovníků evropského středověku)
 • říše [score: 8.96, freq: 158] (panovníků Svaté říše)
 • schopný [score: 8.76, freq: 73] (schopný panovník)
 • postavení [score: 8.65, freq: 65] (postavení panovníka)
 • významný [score: 8.64, freq: 174] (významný panovník)
 • pravomoc [score: 8.52, freq: 33] (pravomoci panovníka)
 • ruka [score: 8.52, freq: 45] (v rukou panovníka)
 • vůle [score: 8.5, freq: 32] (vůle panovníka)
 • křesťanský [score: 8.47, freq: 102] (křesťanských panovníků)
 • orgán [score: 8.47, freq: 37] (poradní orgán panovníka)
 • absolutistický [score: 8.41, freq: 58] (absolutistický panovník)
 • mocný [score: 8.4, freq: 68] (nejmocnější panovník)
 • evropský [score: 8.27, freq: 156] (evropských panovníků)
 • habsburský [score: 8.25, freq: 98] (habsburských panovníků)
 • titul [score: 8.25, freq: 37] (titul panovníka)
 • silný [score: 8.16, freq: 76] (silný a významný panovník)
 • slabý [score: 8.1, freq: 47] (slabý panovník)
 • právo [score: 8.1, freq: 44] (právo panovníka)
 • polský [score: 8.07, freq: 92] (polský panovník)
 • dynastie [score: 8.07, freq: 19] (panovník dynastie)
 • manželka [score: 8.03, freq: 29] (manželky panovníků)
 • světský [score: 8.02, freq: 53] (světští panovníci)
 • poslední [score: 8, freq: 101] (poslední panovník)
 • český [score: 7.86, freq: 490] (český panovník)
 • Rakousko [score: 7.85, freq: 16] (panovníků Rakouska)
 • římskoněmecký [score: 7.79, freq: 36] (římskoněmeckého panovníka)
 • korunovace [score: 7.77, freq: 19] (korunovace panovníka)
 • vládnoucí [score: 7.72, freq: 43] (vládnoucích panovníků)
 • Mulea [score: 7.67, freq: 5] (panovníka Muley Hasana)
 • Aragonie [score: 7.64, freq: 5] (panovník Aragonie)
 • rod [score: 7.59, freq: 19] (panovníci rodu habsburského)
 • Rusko [score: 7.48, freq: 13] (panovníci Ruska)
 • Evropa [score: 7.07, freq: 21] (panovníků střední Evropy)
 • Jindřich [score: 7.06, freq: 9] (syn římského panovníka Jindřicha VII)
 • Morava [score: 6.89, freq: 10] (panovníky feudální Moravy)

Thesaurus

 • císař [score: 0.323, freq: 25910]
 • král [score: 0.322, freq: 34685]
 • vládce [score: 0.292, freq: 4459]
 • kníže [score: 0.276, freq: 15790]
 • papež [score: 0.236, freq: 8179]
 • šlechta [score: 0.233, freq: 7682]
 • vláda [score: 0.224, freq: 25159]
 • biskup [score: 0.222, freq: 7386]
 • stát [score: 0.214, freq: 37418]
 • církev [score: 0.209, freq: 12211]
 • národ [score: 0.207, freq: 14709]
 • člen [score: 0.187, freq: 7912]
 • říše [score: 0.184, freq: 22277]
 • občan [score: 0.182, freq: 4672]
 • člověk [score: 0.181, freq: 27274]
 • moc [score: 0.18, freq: 14953]
 • prezident [score: 0.179, freq: 4782]
 • mocnost [score: 0.177, freq: 2941]
 • Karel [score: 0.176, freq: 17049]
 • rod [score: 0.175, freq: 10475]

Translations

English monarch (0.202)
ruler (0.221)
sovereign (0.184)
Russian государь (0.313)
император (0.063)
каган (0.063)
монарх (0.094)
правитель (0.281)