biskup

[zone: 1, ipm: 276.08]

Definitions

 • církevní hodnostář spravující diecézi

Examples

 1. Po smíru s kapitulou pokračoval spor Jošta s biskupem.
 2. Čeští knížecí biskupové však nikdy nevlastnili suverénní panství ani nezasedali na říšském sněmu spolu s ostatními říšskými biskupy.
 3. Osobní knížecí tituly biskupů byly uděleny vždy císařem jako tituly říšské a nikoli např. z pravomoci českého krále.
 4. Pokud byli kardinálové a biskupové obklopující papeže s jeho jednáním spokojeni, pak seděl papež na trůnu jako nezávislý monarcha.
 5. Dosavadní diecéze byly zrušeny, v každém departementu měl působit jeden biskup , volený veškerým obyvatelstvem bez rozdílu vyznání.

Collocations

 • olomoucký [score: 11.67, freq: 493] (olomouckým biskupem)
 • Heřman [score: 10.84, freq: 51] (biskupa Heřmana)
 • vratislavský [score: 10.81, freq: 277] (vratislavský biskup)
 • Vojtěch [score: 10.79, freq: 60] (biskupa Vojtěcha)
 • pražský [score: 10.57, freq: 586] (pražský biskup)
 • Daniel [score: 10.09, freq: 30] (pražského biskupa Daniela)
 • volba [score: 9.99, freq: 83] (volby biskupů)
 • jednota [score: 9.62, freq: 37] (biskup Jednoty bratrské)
 • Bruno [score: 9.26, freq: 16] (biskupa Bruna)
 • investitura [score: 9.05, freq: 21] (investitury biskupů)
 • Jan [score: 9.03, freq: 51] (olomouckého biskupa Jana)
 • diecéze [score: 9.01, freq: 18] (biskupa pražské diecéze)
 • Tobiáš [score: 8.99, freq: 13] (pražského biskupa Tobiáše)
 • jmenování [score: 8.98, freq: 23] (jmenování biskupů)
 • Dětmar [score: 8.98, freq: 13] (pražského biskupa Dětmara)
 • Šebíř [score: 8.76, freq: 11] (biskupa Šebíře)
 • seznam [score: 8.65, freq: 30] (Seznam biskupů)
 • Hermann [score: 8.59, freq: 10] (biskupa Hermanna z Tartu)
 • Stanislav [score: 8.54, freq: 10] (Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského)
 • Ondřej [score: 8.49, freq: 10] (biskupa Ondřeje)
 • sídlo [score: 8.34, freq: 23] (sídlem biskupa)
 • Jindřich [score: 8.33, freq: 22] (olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka)
 • řezenský [score: 8.31, freq: 35] (řezenského biskupa)
 • krakovský [score: 8.19, freq: 33] (krakovský biskup)
 • úřad [score: 8.19, freq: 20] (úřad vratislavského biskupa)
 • pasovský [score: 8.11, freq: 30] (pasovského biskupa)
 • sněm [score: 8.08, freq: 14] (sněm biskupů)
 • list [score: 8.01, freq: 13] (listy míšeňského biskupa)
 • knížecí [score: 7.91, freq: 46] (knížecích biskupů)
 • světící [score: 7.83, freq: 24] (světící biskup)
 • ruka [score: 7.76, freq: 20] (rukou biskupa)
 • smrt [score: 7.75, freq: 27] (smrti biskupa)
 • nitranský [score: 7.71, freq: 23] (nitranský biskup)
 • litomyšlský [score: 7.69, freq: 22] (biskup litomyšlský)
 • pravomoc [score: 7.67, freq: 12] (Pravomoci biskupů)
 • přítomnost [score: 7.65, freq: 11] (přítomnosti biskupů)
 • litoměřický [score: 7.64, freq: 22] (biskup litoměřický)
 • tridentský [score: 7.55, freq: 21] (biskup tridentský)
 • postavení [score: 7.45, freq: 23] (postavení vratislavského biskupa)
 • moc [score: 7.41, freq: 18] (moci biskupa)
 • sídelní [score: 7.4, freq: 21] (sídelní biskup)
 • bamberský [score: 7.4, freq: 18] (bamberský biskup)
 • katolický [score: 7.39, freq: 45] (katolický biskup)

Thesaurus

 • kníže [score: 0.233, freq: 15790]
 • panovník [score: 0.222, freq: 10844]
 • arcibiskup [score: 0.216, freq: 2535]
 • král [score: 0.198, freq: 34685]
 • papež [score: 0.198, freq: 8179]
 • kněz [score: 0.197, freq: 3559]
 • císař [score: 0.186, freq: 25910]
 • vládce [score: 0.178, freq: 4459]
 • vévoda [score: 0.175, freq: 4470]
 • šlechta [score: 0.166, freq: 7682]
 • církev [score: 0.16, freq: 12211]
 • člen [score: 0.159, freq: 7912]
 • úředník [score: 0.153, freq: 3269]
 • prezident [score: 0.147, freq: 4782]
 • Karel [score: 0.147, freq: 17049]
 • pan [score: 0.146, freq: 5311]
 • zástupce [score: 0.141, freq: 3681]
 • šlechtic [score: 0.14, freq: 2361]
 • velitel [score: 0.136, freq: 3312]
 • hejtman [score: 0.135, freq: 1551]

Translations

English bishop (0.944)
Russian архиерей (0.02)
епископ (0.876)