církev

[zone: 1, ipm: 456.44]

Definitions

 • náboženská organizace, pův. křesťanská, pak i jiná, sjednocená týmž vyznáním

Examples

 1. Do služeb správy státu byla zapojena také církev a pro stát "neužitečná" řeholní společenství byla rušena.
 2. Wormský konkordát představoval vítězství církve nad světskou mocí.
 3. Německá knížectví začínají pochybovat o dosavadní organizaci císařství a církve.
 4. Císař není zapsán v seznamu svatých římské církve .
 5. Řecké ortodoxní církvi podléhalo území Byzantské říše.
 6. Jednota univerzální křesťanské církve v západní a střední Evropě skončila.

Collocations

 • katolický [score: 11.83, freq: 1328] (katolické církve)
 • vyobcovat [score: 11.72, freq: 14] (vyobcovat z církve)
 • pravoslavný [score: 10.87, freq: 430] (pravoslavné církve)
 • anglikánský [score: 10.52, freq: 312] (anglikánské církve)
 • římskokatolický [score: 10.33, freq: 304] (církev římskokatolická)
 • hlava [score: 10.22, freq: 209] (hlavou církve)
 • reforma [score: 9.91, freq: 154] (reformu církve)
 • křesťanský [score: 9.84, freq: 317] (křesťanské církve)
 • východ [score: 9.56, freq: 16] (církev východu)
 • evangelický [score: 9.45, freq: 155] (evangelické církve)
 • patriarchát [score: 9.39, freq: 8] (Ruská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu)
 • náprava [score: 9.07, freq: 70] (o nápravu církve)
 • desátka [score: 8.96, freq: 5] (církvi desátky)
 • majetek [score: 8.93, freq: 71] (majetek církve)
 • obřad [score: 8.88, freq: 7] (katolická církev byzantského obřadu)
 • ortodoxní [score: 8.84, freq: 97] (ortodoxní církev)
 • vliv [score: 8.78, freq: 98] (vlivu církve)
 • východní [score: 8.73, freq: 169] (východní církve)
 • rit [score: 8.69, freq: 5] (Východní křesťanské církve byzantského ritu)
 • obecná [score: 8.66, freq: 5] (církve obecné)
 • odluka [score: 8.6, freq: 49] (odluka církve od státu)
 • představitel [score: 8.57, freq: 69] (představitel církve)
 • kritika [score: 8.55, freq: 53] (kritika církve)
 • postavení [score: 8.53, freq: 80] (postavení církve)
 • svatá [score: 8.49, freq: 8] (církve svaté)
 • privilegium [score: 8.44, freq: 46] (privilegium církví)
 • protestantský [score: 8.41, freq: 85] (protestantské církve)
 • západní [score: 8.38, freq: 142] (západní církve)
 • moc [score: 8.37, freq: 63] (moc církve)
 • reformovaný [score: 8.08, freq: 56] (reformované církve)
 • římský [score: 8.02, freq: 208] (římské církve)
 • českobratrský [score: 8.02, freq: 53] (českobratrská církev evangelická)
 • kališnický [score: 8, freq: 53] (kališnické církve)
 • jednota [score: 7.99, freq: 36] (jednoty církve)
 • podpora [score: 7.89, freq: 45] (podpora církve)
 • společenství [score: 7.89, freq: 33] (společenství církve)
 • vztah [score: 7.86, freq: 42] (vztah církve)
 • Ježíš [score: 7.86, freq: 5] (Církev Ježíše Krista Svatých posledních)
 • apoštolský [score: 7.81, freq: 48] (apoštolské církve)
 • společenství [score: 7.57, freq: 5] (mateřská církev anglikánského společenství církví)
 • ruský [score: 7.55, freq: 99] (ruská církev)
 • středověk [score: 6.85, freq: 6] (církev raného středověku)
 • československý [score: 6.71, freq: 41] (církev československá)
 • impérium [score: 6.61, freq: 5] (církve Ruského impéria)
 • moc [score: 5.85, freq: 8] (církev světské moci)
 • stát [score: 5.73, freq: 20] (církve státu)

Thesaurus

Translations

English church (0.958)
Russian церковь (0.94)