absolutismus

[zone: 1, ipm: 85.67]

Definitions

 • státní zřízení, forma vlády s neomezenou mocí panovníkovou
 • absolutní monarchie

Examples

 1. Osvícenský absolutismus = pokus vládců, případně jejich ministrů, využít politické názory osvícenských filosofů v praxi.
 2. Teprve tehdy se absolutismus v Čechách a na Moravě vnitřně upevnil, jelikož se stal adekvátní společenské struktuře.
 3. Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve.
 4. Strach z komunismu vedl opakovaně k tomu, že národ, který přispěl ke zrodu moderní demokracie jako protikladu k evropskému absolutismu , podporoval autokracie na celém světě.
 5. Celé toto období je nazýváno jménem jeho představitele jako bachovský absolutismus .

Collocations

 • osvícenský [score: 12.32, freq: 318] (osvícenský absolutismus)
 • bachovský [score: 11.42, freq: 105] (Bachovský absolutismus)
 • Bachův [score: 11.31, freq: 98] (Bachův absolutismus)
 • metternichovský [score: 10.35, freq: 47] (metternichovský absolutismus)
 • panovnický [score: 10.02, freq: 91] (panovnický absolutismus)
 • Metternichův [score: 9.5, freq: 27] (Metternichův absolutismus)
 • policejní [score: 8.93, freq: 31] (policejní absolutismus)
 • období [score: 8.83, freq: 69] (období absolutismu)
 • utužení [score: 8.8, freq: 9] (utužení absolutismu)
 • pád [score: 8.5, freq: 21] (pád Bachova absolutismu)
 • zastánce [score: 8.42, freq: 11] (zastánce absolutismu)
 • reforma [score: 8.35, freq: 19] (reformy osvícenského absolutismu)
 • obnovení [score: 8.34, freq: 17] (obnovení absolutismu)
 • éra [score: 8.16, freq: 10] (éra osvícenského absolutismu)
 • feudální [score: 8.13, freq: 26] (feudální absolutismus)
 • doba [score: 8.02, freq: 55] (v době osvícenského absolutismu)
 • opora [score: 7.99, freq: 8] (opory Ludvíkova absolutismu)
 • věk [score: 7.84, freq: 9] (Věk absolutismu)
 • nastolení [score: 7.79, freq: 7] (o nastolení absolutismu)
 • nastolen [score: 7.72, freq: 8] (nastolen absolutismus)
 • modelový [score: 7.55, freq: 8] (modelový absolutismus)
 • osvícený [score: 7.52, freq: 7] (osvícený absolutismus)
 • Petr [score: 7.45, freq: 4] (Absolutismus Petra I. a Kateřiny)
 • františko-metternichovský [score: 7.15, freq: 4] (františko-metternichovský absolutismus)
 • Ludvík [score: 7.05, freq: 5] (Povaha panovnického absolutismu Ludvíka XIV)
 • carský [score: 6.88, freq: 8] (carský absolutismus)
 • habsburský [score: 6.85, freq: 21] (habsburský absolutismus)
 • knížecí [score: 6.63, freq: 11] (knížecí absolutismus)
 • nástup [score: 6.52, freq: 32] (nástup absolutismu)
 • panovník [score: 5.8, freq: 4] (počátky absolutismu evropských panovníků)

Thesaurus

 • režim [score: 0.217, freq: 3135]
 • monarchie [score: 0.171, freq: 8154]
 • demokracie [score: 0.165, freq: 3304]
 • kapitalismus [score: 0.146, freq: 839]
 • feudalismus [score: 0.14, freq: 611]
 • osvícenství [score: 0.137, freq: 1020]
 • reformace [score: 0.136, freq: 1544]
 • komunismus [score: 0.135, freq: 846]
 • socialismus [score: 0.132, freq: 1160]
 • reforma [score: 0.131, freq: 5527]
 • revoluce [score: 0.128, freq: 9752]
 • křesťanství [score: 0.126, freq: 3905]
 • zřízení [score: 0.118, freq: 3416]
 • politika [score: 0.115, freq: 10685]
 • pořádek [score: 0.114, freq: 1513]
 • diktatura [score: 0.114, freq: 879]
 • moc [score: 0.113, freq: 14953]
 • fašismus [score: 0.113, freq: 701]
 • impérium [score: 0.109, freq: 3587]
 • císařství [score: 0.108, freq: 3438]

Translations

English absolutism (0.462)
Russian абсолютизм (1)