říše

[zone: 1, ipm: 832.7]

Definitions

 • velký státní celek složený zprav. z několika územních n. národních částí

Examples

 1. Před svou smrtí v roce 74 př. n. l. odkázal svou říši římské republice.
 2. Výmarská ústava ustanovila Německou říši parlamentní demokratickou republikou s parlamentem, jenž byl volen poměrným zastoupením.
 3. Pomyslete si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček, jaký to milý základ k universální ruské monarchii!
 4. Válka s Benátskou republikou, která vypukla v roce 1645, se zpočátku pro Osmanskou říši vyvíjela spíše nepříznivě.
 5. Reichsmarine byla námořní část Reichswehru – ozbrojených složek Výmarské republiky, existující i během prvních dvou let existence nacistické Třetí říše.

Collocations

 • osmanský [score: 10.87, freq: 680] (Osmanská říše)
 • byzantský [score: 10.71, freq: 648] (Byzantská říše)
 • římský [score: 10.71, freq: 1431] (Svatá říše římská)
 • svatý [score: 10.41, freq: 733] (Svatá říše římská)
 • střed [score: 10.1, freq: 21] (Říše středu)
 • třetí [score: 9.97, freq: 137] (Třetí říše)
 • východořímský [score: 9.83, freq: 258] (Východořímská říše)
 • franský [score: 9.77, freq: 265] (Franská říše)
 • Urart [score: 9.5, freq: 12] (Říše Urartu)
 • Avar [score: 9.48, freq: 15] (říši Avarů)
 • Durynk [score: 9.38, freq: 11] (říši Durynků)
 • Sámův [score: 9.32, freq: 172] (Sámova říše)
 • zlo [score: 9.3, freq: 13] (říši zla)
 • Azték [score: 9.28, freq: 11] (říši Aztéků)
 • západořímský [score: 9.21, freq: 171] (Západořímská říše)
 • Vandal [score: 9.17, freq: 11] (říši Vandalů)
 • velkomoravský [score: 9.04, freq: 149] (Velkomoravská říše)
 • Ink [score: 8.94, freq: 9] (říši Inků)
 • Ostrogót [score: 8.89, freq: 9] (Říše Ostrogótů)
 • Langobard [score: 8.87, freq: 9] (říše Langobardů)
 • trio [score: 8.76, freq: 7] (říši tria regna)
 • koloniální [score: 8.74, freq: 142] (koloniální říše)
 • francký [score: 8.63, freq: 109] (Francká říše)
 • habsburský [score: 8.19, freq: 128] (habsburská říše)
 • německý [score: 8.19, freq: 267] (bývalá německá (i Německá) říše)
 • rozsáhlý [score: 7.67, freq: 69] (rozsáhlá říše)
 • britský [score: 6.87, freq: 50] (britská říše)
 • rakousko-uherský [score: 5.53, freq: 14] (Rakousko-uherská říše)
 • carský [score: 4.93, freq: 9] (carská říše)
 • rozklad [score: 3.09, freq: 5] (rozklad britské koloniální říše)

Thesaurus

Translations

English realm (0.224)
empire (0.442)
Russian империя (0.508)
королевство (0.094)
рейх (0.127)
царство (0.142)