vládce

[zone: 1, ipm: 166.67]

Definitions

 • osoba jsoucí v čele monarchického státu, v této funkci vládnoucí; vladař, panovník

Examples

 1. Ruská knížectví musela platit jejím vládcům daň a byla na nich i politicky závislá.
 2. Majestát je obraz slávy boží ve vládci.
 3. Římský císař a český král Karel byl pro svou roli evropského vládce vyvolen již v dětství.
 4. Jako hlavní podmínka úplného sjednocení je pak uváděna nutnost přijmout papeže jako hlavu, jako svrchovaného vládce všech církví.
 5. Císař je sice právem vládcem světa, z jeho moci se však vymyká řada politických útvarů.

Collocations

 • životopis [score: 9.86, freq: 22] (životopisy vládců)
 • Čechy [score: 9.01, freq: 54] (vládce středních Čech)
 • trůn [score: 9.01, freq: 17] (trůnu Nejvyššího vládce)
 • jediný [score: 8.87, freq: 102] (jediným vládcem)
 • svrchovaný [score: 8.83, freq: 38] (svrchovaným vládcem)
 • Řím [score: 8.61, freq: 32] (vládců císařského Říma)
 • role [score: 8.57, freq: 25] (roli evropského vládce)
 • titul [score: 8.49, freq: 25] (titul vládce)
 • říše [score: 8.47, freq: 117] (vládcem říše)
 • místní [score: 8.42, freq: 66] (místních vládců)
 • primogenitura [score: 8.38, freq: 6] (primogenituře vládců)
 • Rus [score: 8.33, freq: 20] (vládce Kyjevské Rusi)
 • seznam [score: 8.3, freq: 17] (Seznam španělských vládců)
 • Egypt [score: 8.24, freq: 15] (vládce Egypta)
 • omezený [score: 8.23, freq: 34] (neomezeným vládcem)
 • knížectví [score: 8.22, freq: 22] (vládce knížectví)
 • mocný [score: 8.15, freq: 38] (nejmocnějším vládcem)
 • Morava [score: 8.03, freq: 25] (vládců Moravy)
 • západ [score: 8.02, freq: 13] (Vládce Západu)
 • sídlo [score: 7.9, freq: 12] (sídlo vládců)
 • zem [score: 7.85, freq: 67] (vládcem země)
 • vyhnání [score: 7.84, freq: 6] (vyhnání etruských vládců)
 • absolutní [score: 7.83, freq: 25] (absolutním vládcem)
 • hrabství [score: 7.8, freq: 9] (vládce Albonského hrabství)
 • světský [score: 7.78, freq: 30] (světských vládců)
 • Roxolan [score: 7.77, freq: 8] (vládci Roxolanů)
 • žíla [score: 7.77, freq: 4] (v žilách vládců)
 • skutečný [score: 7.76, freq: 33] (skutečným vládcem)
 • ukřižování [score: 7.73, freq: 4] (ukřižování Nejvyššího vládce)
 • vtělení [score: 7.66, freq: 4] (posledního vtělení Nejvyššího vládce)
 • schopný [score: 7.64, freq: 20] (schopný vládce)
 • sen [score: 7.6, freq: 4] (opakováním snu skythského vládce Astyaga)
 • legitimní [score: 7.58, freq: 17] (legitimních vládců)
 • moc [score: 7.56, freq: 16] (moci vládců)
 • absolutistický [score: 7.53, freq: 19] (absolutistický vládce)
 • vysoký [score: 7.28, freq: 75] (Nejvyššího vládce)
 • zpochybnitelný [score: 7.28, freq: 12] (nezpochybnitelným vládcem)
 • suverénní [score: 7.24, freq: 13] (suverénním vládcem)

Thesaurus

 • panovník [score: 0.292, freq: 10844]
 • kníže [score: 0.217, freq: 15790]
 • král [score: 0.203, freq: 34685]
 • vůdce [score: 0.199, freq: 3059]
 • císař [score: 0.195, freq: 25910]
 • pan [score: 0.185, freq: 5311]
 • vladař [score: 0.183, freq: 1167]
 • správce [score: 0.179, freq: 1965]
 • biskup [score: 0.178, freq: 7386]
 • představitel [score: 0.176, freq: 3809]
 • národ [score: 0.171, freq: 14709]
 • velitel [score: 0.17, freq: 3312]
 • spojenec [score: 0.17, freq: 3573]
 • vévoda [score: 0.169, freq: 4470]
 • náboženství [score: 0.167, freq: 4795]
 • šlechta [score: 0.167, freq: 7682]
 • obyvatel [score: 0.167, freq: 7654]
 • mocnost [score: 0.164, freq: 2941]
 • dynastie [score: 0.163, freq: 5083]
 • úředník [score: 0.161, freq: 3269]

Translations

English leader (0.041)
master (0.084)
ruler (0.589)
monarch (0.006)
Russian лидер (0.07)
правитель (0.582)
император (0.021)