velmož

[zone: 1, ipm: 24.11]

Definitions

 • člen vysoké šlechty, zvl. ruské a uherské; magnát; (v období třídní společnosti) příslušník nadřazené vrstvy

Examples

 1. Tehdy také z velmožů a družiníků vznikla česká šlechta jako právně definovaný stav.
 2. Svobodné obyvatelstvo bylo spolu s těmito velmoži vlastními představiteli českého národa ve středověku.
 3. Ústava nyní zakazovala velmožům stavět a udržovat vlastní vojska, která byla po staletí páteří jejich moci a prestiže.
 4. Ve stejném období se podobně jako jinde v západní Evropě začíná pomalu prosazovat moc velmožů na úkor moci královské.
 5. Než se ale rozhodne, je stejným způsobem zavražděn další velmož a záhy další.

Collocations

 • Dvůr [score: 9.64, freq: 6] (Dvory velmožů)
 • dvorec [score: 9.62, freq: 4] (dvorce velmožů)
 • Hynek [score: 9.37, freq: 2] (velmože Hynka Bítovského)
 • obydlí [score: 9.15, freq: 3] (obydlí velmožů)
 • konfiskace [score: 9.04, freq: 6] (Konfiskace moravského velmože)
 • Reispurk [score: 8.79, freq: 2] (Reispurk moravského velmože)
 • normanský [score: 8.52, freq: 7] (normanským velmožům)
 • shromáždění [score: 8.5, freq: 7] (shromáždění velmožů)
 • renesance [score: 8.44, freq: 5] (Velmoži české renesance)
 • spiknutí [score: 8.35, freq: 2] (spiknutí velmožů)
 • kežmarský [score: 8.21, freq: 3] (kežmarským velmožem)
 • zrada [score: 8.12, freq: 2] (pro zradu českých velmožů)
 • jihočeský [score: 8.08, freq: 6] (jihočeský velmož)
 • zámožný [score: 7.66, freq: 3] (zámožných velmožů)
 • tunný [score: 7.63, freq: 2] (velmoži Tunnou)
 • palmýrský [score: 7.56, freq: 2] (palmýrský velmož)
 • přední [score: 7.53, freq: 14] (předních velmožů)
 • světský [score: 7.52, freq: 13] (světští a duchovní velmoži)
 • mocný [score: 7.45, freq: 12] (Mocný jihočeský velmož)
 • oddíl [score: 7.35, freq: 3] (oddíly velmožů)
 • kouřimský [score: 7.26, freq: 2] (kouřimským velmožem)
 • vrstva [score: 7.2, freq: 5] (vrstva zámožných velmožů)
 • sedmihradský [score: 7.12, freq: 3] (sedmihradského velmože)
 • shromážděný [score: 7.11, freq: 2] (shromážděnými velmoži)
 • hrob [score: 7.07, freq: 2] (hrob velmože)
 • půda [score: 7.06, freq: 2] (na půdě velmožů)
 • kališnický [score: 6.93, freq: 2] (kališnického velmože)
 • feudální [score: 6.85, freq: 8] (feudálních velmožů)
 • moravský [score: 6.56, freq: 21] (Moravský velmož)
 • území [score: 4.55, freq: 2] (velmožům českého území)
 • země [score: 3.55, freq: 3] (velmožů země)
 • říše [score: 3.34, freq: 3] (velmožům říše)

Thesaurus

 • hodnostář [score: 0.214, freq: 622]
 • magnát [score: 0.197, freq: 210]
 • šlechtic [score: 0.196, freq: 2361]
 • aristokracie [score: 0.177, freq: 917]
 • feudál [score: 0.169, freq: 584]
 • předák [score: 0.167, freq: 832]
 • prelát [score: 0.146, freq: 247]
 • kněz [score: 0.127, freq: 3559]
 • misionář [score: 0.125, freq: 477]
 • duchovní [score: 0.123, freq: 1066]
 • elita [score: 0.118, freq: 1273]
 • měšťan [score: 0.115, freq: 1420]
 • vladař [score: 0.115, freq: 1167]
 • emigrant [score: 0.114, freq: 398]
 • monarcha [score: 0.111, freq: 686]
 • pan [score: 0.111, freq: 5311]
 • buržoazie [score: 0.11, freq: 572]
 • světec [score: 0.109, freq: 802]
 • měšťanstvo [score: 0.108, freq: 566]
 • činitel [score: 0.107, freq: 866]

Translations

English boyar (0.133)
grandee (0.133)
noble (0.2)
Russian вельможа (1)