monarcha

[zone: 1, ipm: 25.64]

Definitions

 • osoba stojící v čele monarchie; mocnář; panovník

Examples

 1. Monarcha se v tomto období považoval za prvního služebníka státu.
 2. Takže se sešel parlament a monarcha a udělali změny.
 3. Do roku 1859 pak císař vládl jako absolutní monarcha bez parlamentní kontroly.
 4. V současné době existuje 44 národy na světě s monarchou jako hlava státu.
 5. Všechno to jsou svobodné národy uznávající monarchu jako hlavu státu, ačkoliv na jejich území nemá téměř žádnou moc.

Collocations

 • respektovaný [score: 9.57, freq: 10] (respektovaným monarchou)
 • absolutní [score: 9.1, freq: 25] (absolutní monarcha)
 • vládnoucí [score: 8.57, freq: 27] (vládnoucím monarchou)
 • absolutistický [score: 8.53, freq: 14] (absolutistický monarcha)
 • osvícený [score: 8.41, freq: 5] (osvíceným monarchou)
 • autorita [score: 8.41, freq: 5] (autoritě monarchy)
 • stárnoucí [score: 8.15, freq: 4] (stárnoucí monarcha)
 • skutek [score: 8.13, freq: 2] (za skutky neodpovědného monarchy)
 • tolerantní [score: 8.12, freq: 4] (Tolerantní monarcha)
 • výrok [score: 8.04, freq: 2] (výroků panujícího monarchy)
 • dědičný [score: 7.88, freq: 13] (dědičný monarcha)
 • panující [score: 7.88, freq: 5] (panujícího monarchy)
 • setkání [score: 7.67, freq: 4] (setkání monarchů)
 • dítě [score: 7.61, freq: 3] (děti monarchy)
 • osmasedmdesátiletý [score: 7.56, freq: 2] (Osmasedmdesátiletý monarcha)
 • prohlašující [score: 7.54, freq: 2] (Monarchů neprohlašujících)
 • poprava [score: 7.53, freq: 2] (k popravě vládnoucího monarchy)
 • hellénistický [score: 7.5, freq: 2] (hellénistických monarchů)
 • designovaný [score: 7.48, freq: 2] (designovaný monarcha)
 • konstituční [score: 7.42, freq: 8] (konstituční monarcha)
 • spolek [score: 7.28, freq: 3] (reakční spolek evropských monarchů)
 • pravomoc [score: 6.97, freq: 3] (pravomoci monarchy)
 • britský [score: 6.72, freq: 19] (britský monarcha)
 • císařství [score: 6.52, freq: 3] (monarcha Římského císařství Rudolf Druhý)
 • evropský [score: 6.17, freq: 27] (evropských monarchů)
 • Evropa [score: 4.92, freq: 4] (monarchou Evropy)
 • stát [score: 2.44, freq: 2] (monarchů států)

Thesaurus

Translations

English monarch (0.934)
Russian монарх (0.84)
монархия (0.12)