vévoda

[zone: 1, ipm: 167.08]

Definitions

 • označení vládce, knížete, (původně) vojevůdce
 • vysoký šlechtický titul

Examples

 1. Tento typ vévodské koruny byl užíván ve středoevropské heraldice u panujících vévodů.
 2. Koloniální vláda se mu snažila čelit drobnými ústupky.
 3. Takže to znamenalo – mít podporu kurfiřtů, mít podporu aspoň zásadní části italských vévodů a mít podporu církve.
 4. Vedle hrabství existovala stará germánská kmenová knížectví, kterým vládli vévodové.
 5. V té době držel jako burgundský vévoda nizozemské provincie, které se staly součástí španělského království.
 6. Seznam rakouských panovníků zahrnuje postupně vládnoucí markrabata, vévody, arcivévody a císaře.

Collocations

 • bavorský [score: 10.97, freq: 307] (bavorského vévody)
 • saský [score: 10.82, freq: 261] (vévoda saský)
 • dcera [score: 10.5, freq: 114] (dcerou vévody)
 • burgundský [score: 10.12, freq: 109] (vévoda burgundský)
 • Albrecht [score: 10.12, freq: 33] (rakouského vévody Albrechta)
 • Jindřich [score: 10, freq: 62] (dcery bavorského vévody Jindřicha Černého)
 • sedmihradský [score: 9.95, freq: 95] (sedmihradský vévoda)
 • hodinka [score: 9.88, freq: 22] (Přebohatých hodinek vévody)
 • opavský [score: 9.83, freq: 94] (opavského vévody)
 • titul [score: 9.81, freq: 67] (titul vévody)
 • Normandie [score: 9.71, freq: 16] (vévoda Normandie)
 • Přemek [score: 9.37, freq: 12] (opavského vévody Přemka)
 • lotrinský [score: 9.26, freq: 61] (lotrinských vévodů)
 • normanský [score: 9.26, freq: 57] (normanský vévoda)
 • švábský [score: 9.09, freq: 53] (švábským vévodou)
 • Fridrich [score: 9.05, freq: 22] (švábského vévody Fridricha)
 • rakouský [score: 9.03, freq: 243] (rakouský vévoda)
 • Mikuláš [score: 8.96, freq: 14] (opavského vévody Mikuláše II)
 • savojský [score: 8.85, freq: 45] (savojský vévoda)
 • Leopold [score: 8.83, freq: 14] (s pomocí rakouského vévody Leopolda V.)
 • frýdlantský [score: 8.76, freq: 38] (vévody frýdlantského)
 • Maxmilián [score: 8.62, freq: 13] (vévody Maxmiliána Josefa)
 • poprava [score: 8.54, freq: 11] (po popravě vévody)
 • dvůr [score: 8.2, freq: 11] (dvoře burgundských vévodů)
 • syn [score: 8.14, freq: 41] (syn vévody)
 • záštita [score: 7.93, freq: 6] (Pod záštitou rakouského vévody Albrechta II)
 • rod [score: 7.84, freq: 28] (rodu lotrinských vévodů)
 • neutralita [score: 7.65, freq: 5] (neutralitu bavorských vévodů)
 • koruna [score: 7.53, freq: 7] (Heraldická koruna vévody)
 • Barón [score: 7.48, freq: 4] (Barón vévody)
 • hodnost [score: 7.38, freq: 6] (do hodnosti vévodů)

Thesaurus

Translations

English duke (0.955)
Russian воевода (0.024)
герцог (0.886)