trůn

[zone: 1, ipm: 271.82]

Definitions

 • slavnostní sedadlo panovníků reprezentující jejich moc; vláda, vladařská moc vůbec

Examples

 1. Dědictví královského trůnu bylo v Českém království možné pouze v mužské linii.
 2. Bitva znamenala konec vlády jagellonské dynastie a nástup Habsburků na český trůn.
 3. Následník trůnu v této době vypracoval velkolepý projekt encyklopedie Rakousko-Uhersko slovem a obrazem.
 4. Chtěl zavést panovnický systém, ve kterém má rozhodující slovo osoba na trůnu.
 5. Vzdát se trůnu byla věc pro něho morálně nemyslitelná.

Collocations

 • následník [score: 13.35, freq: 576] (následník trůnu)
 • uchazeč [score: 11.44, freq: 48] (uchazeč o t.)
 • svrhnout [score: 11.31, freq: 16] (svrhnout z trůnu)
 • dědic [score: 11.16, freq: 107] (dědice trůnu)
 • vzdát [score: 11.06, freq: 65] (vzdát se trůnu)
 • František [score: 10.02, freq: 55] (následníka trůnu Františka Ferdinanda d)
 • následnictví [score: 10, freq: 38] (následnictví trůnu)
 • sesadit [score: 9.98, freq: 71] (sesadil z trůnu)
 • španělský [score: 9.86, freq: 231] (na španělský trůn)
 • získání [score: 9.72, freq: 55] (získání římského trůnu)
 • Karel [score: 9.68, freq: 17] (nastoupil na trůn Karel I.)
 • dědičnost [score: 9.64, freq: 32] (dědičnost trůnu)
 • dědička [score: 9.35, freq: 26] (dědičkou španělského trůnu)
 • Neapolsko [score: 9.33, freq: 10] (Nejprve skrze obsazení trůnu Neapolska)
 • uherský [score: 9.24, freq: 176] (na uherský trůn)
 • císařský [score: 9.1, freq: 166] (na císařský trůn)
 • pretendent [score: 9.1, freq: 20] (pretendent trůnu)
 • český [score: 9.03, freq: 1079] (na český trůn)
 • vládce [score: 9.01, freq: 17] (trůnu Nejvyššího vládce)
 • obsazení [score: 8.98, freq: 27] (obsazení trůnu Neapolska)
 • rakousko-uherský [score: 8.83, freq: 69] (následníka rakousko-uherského trůnu)
 • Navarra [score: 8.79, freq: 7] (nastoupila na trůn Navarry a následně Francie)
 • nápadník [score: 8.71, freq: 15] (nápadníci trůnu)
 • královský [score: 8.54, freq: 136] (královský trůn)
 • polský [score: 8.52, freq: 113] (na polský trůn)
 • patriarcha [score: 8.45, freq: 7] (Trůn akvilejských patriarchů z 11. století)
 • lev [score: 8.36, freq: 7] (Mezi trůny lvů)
 • hegemon [score: 8.3, freq: 5] (příznaky ústupu z trůnu hegemona na mořích byla)
 • nástupce [score: 8.27, freq: 15] (nástupce trůnu)
 • anglický [score: 8.23, freq: 83] (na anglický trůn)
 • obsazování [score: 8.23, freq: 12] (obsazování českého trůnu)
 • uprázdněný [score: 8.19, freq: 32] (uprázdněný český trůn)
 • nástupnictví [score: 8.13, freq: 11] (z politických důvodů nástupnictví trůnu v Rakousku)
 • knížecí [score: 8.06, freq: 52] (knížecí trůn)
 • mocnářství [score: 8.05, freq: 5] (a následník trůnu rakousko-uherského mocnářství)
 • syn [score: 8.04, freq: 9] (trůn syna)
 • uvolněný [score: 7.89, freq: 27] (na uvolněný trůn)
 • říšský [score: 7.88, freq: 82] (na říšský trůn)
 • Ferdinand [score: 7.86, freq: 12] (trůnu Ferdinanda)
 • Albrecht [score: 7.77, freq: 6] (prosadit se na trůn Albrechta Jana Smiřického)
 • francouzský [score: 7.75, freq: 109] (na francouzský trůn)
 • římský [score: 7.74, freq: 151] (na římský trůn)
 • Ludvík [score: 7.47, freq: 9] (na prázdný francouzský trůn Ludvíka XVIII)
 • papežský [score: 7.21, freq: 26] (papežský trůn)
 • vstoupit [score: 6.05, freq: 6] (vstoupit na t.)
 • boží [score: 5.45, freq: 9] (boží trůn)
 • zmocnit se [score: 5.26, freq: 3] (zmocnit se trůnu)

Thesaurus

 • stolec [score: 0.193, freq: 1095]
 • koruna [score: 0.188, freq: 7520]
 • titul [score: 0.164, freq: 6472]
 • moc [score: 0.132, freq: 14953]
 • vláda [score: 0.123, freq: 25159]
 • dědictví [score: 0.123, freq: 2591]
 • úřad [score: 0.123, freq: 6839]
 • majetek [score: 0.122, freq: 5344]
 • království [score: 0.119, freq: 10913]
 • území [score: 0.117, freq: 19400]
 • nadvláda [score: 0.116, freq: 1939]
 • pozice [score: 0.112, freq: 2660]
 • panovník [score: 0.112, freq: 10844]
 • država [score: 0.111, freq: 1228]
 • panství [score: 0.109, freq: 2774]
 • dvůr [score: 0.109, freq: 4918]
 • půda [score: 0.106, freq: 4916]
 • místo [score: 0.105, freq: 12077]
 • král [score: 0.104, freq: 34685]
 • nástupnictví [score: 0.102, freq: 695]

Translations

English throne (0.924)
Russian корона (0.102)
престол (0.278)
трон (0.528)