papež

[zone: 1, ipm: 305.72]

Definitions

 • hlava římskokatolické církve; Svatý otec

Examples

 1. Proti byzantské vládě se bránil i římský papež.
 2. Tuto povinnost se snažil plnit s papežem i bez papeže a v případě nutnosti i proti papeži.
 3. Rostoucí sebevědomí císařského dvora ovšem vyvolávalo stále zřetelnější snahu vymanit se z vlivu papeže.
 4. Náboženská autorita tak byla od papeže nebo místního biskupa převedena na zvolené představitele lidu.
 5. V 16. století byla povinnost korunovace papežem zrušena.

Collocations

 • Řehoř [score: 11.37, freq: 66] (papeže Řehoře)
 • Lev [score: 10.57, freq: 37] (papeže Lva)
 • Klement [score: 10.35, freq: 29] (papeže Klementa VII)
 • Urban [score: 10.32, freq: 29] (papeže Urbana II)
 • Pius [score: 10.26, freq: 29] (papeže Pia VI)
 • Kliment [score: 10.21, freq: 29] (papeže Klimenta VI)
 • Inocenc [score: 9.91, freq: 21] (papeže Inocence III)
 • Jan [score: 9.76, freq: 81] (papeže Jana Pavla)
 • autorita [score: 9.6, freq: 34] (autoritu papeže)
 • Štěpán [score: 9.56, freq: 21] (papeže Štěpána VI)
 • Benedikt [score: 9.56, freq: 18] (papeže Benedikta XII)
 • Alexandr [score: 9.5, freq: 29] (papeže Alexandra III)
 • Mikuláš [score: 9.38, freq: 21] (papeže Mikuláše II)
 • zajetí [score: 9.31, freq: 24] (avignonské zajetí papežů)
 • volba [score: 9.18, freq: 44] (volba papeže)
 • avignonský [score: 9.03, freq: 18] (avignonského papeže)
 • podpora [score: 8.96, freq: 49] (podporu papeže)
 • souhlas [score: 8.95, freq: 28] (se souhlasem papeže)
 • přesídlení [score: 8.86, freq: 16] (přesídlení papeže)
 • bula [score: 8.74, freq: 16] (bulou papeže)
 • římský [score: 8.51, freq: 229] (římský papež)
 • brunšvický [score: 8.37, freq: 12] (Brunšvický papež)
 • zvolený [score: 8.31, freq: 16] (Nově zvolený papež)
 • list [score: 8.19, freq: 13] (Velké encyklické listy papeže Lva XII)
 • habsburský [score: 8.16, freq: 60] (Habsburský papež)
 • moc [score: 8.13, freq: 28] (moc papeže)
 • návrat [score: 8.08, freq: 13] (Urbanem V. o návratu papeže do Říma)
 • encyklika [score: 8.08, freq: 9] (encykliky papeže Lva XIII)
 • sídlo [score: 8.03, freq: 17] (sídlo papeže)
 • zesnulý [score: 7.84, freq: 8] (zesnulého papeže)
 • lucemburský [score: 7.76, freq: 27] (Zikmund Lucemburský papež)
 • pozdní [score: 7.35, freq: 24] (pozdější papež Klement VI)
 • falcký [score: 7.35, freq: 10] (Falcký papež)
 • současný [score: 7.29, freq: 24] (současný papež)
 • Nasavský [score: 7.27, freq: 5] (Adolf Nasavský papež – Bonifác VIII)
 • reformní [score: 7.23, freq: 8] (reformních papežů)

Thesaurus

 • císař [score: 0.275, freq: 25910]
 • král [score: 0.239, freq: 34685]
 • panovník [score: 0.236, freq: 10844]
 • biskup [score: 0.198, freq: 7386]
 • kníže [score: 0.197, freq: 15790]
 • car [score: 0.185, freq: 3811]
 • Karel [score: 0.183, freq: 17049]
 • církev [score: 0.182, freq: 12211]
 • šlechta [score: 0.174, freq: 7682]
 • prezident [score: 0.163, freq: 4782]
 • Jindřich [score: 0.162, freq: 6825]
 • vládce [score: 0.161, freq: 4459]
 • vévoda [score: 0.156, freq: 4470]
 • Habsburk [score: 0.155, freq: 4240]
 • mocnost [score: 0.152, freq: 2941]
 • bratr [score: 0.15, freq: 7543]
 • Václav [score: 0.146, freq: 10670]
 • Jan [score: 0.144, freq: 14540]
 • vláda [score: 0.14, freq: 25159]
 • stav [score: 0.139, freq: 10016]

Translations

English pope (0.952)
Russian папа (0.844)
понтифик (0.045)