národ

[zone: 1, ipm: 549.81]

Definitions

 • novodobé historicky vzniklé pevné společenství lidí, spojených společnou řečí, územím, hospodářským životem a psychickým založením, projevujícím se ve společné kultuře
 • společenství lidí téhož jazyka, spojených zprav. územím (před vznikem novodobého národa); národnost

Examples

 1. Tehdy si mladší generace českých vlastenců uvědomila hluboký rozpor mezi utlačovatelskou rolí ruského carismu a potřebami slovanských národů.
 2. Národ je dnes chápán jako společenství jazyka, území, kultury a ekonomiky.
 3. V podmínkách státního národa šlo nejčastěji o národně mobilizující funkci obrazu vnějšího nepřítele.
 4. Římské území bylo obýváno různými národy s rozličnými jazyky, náboženstvím a kulturou.
 5. Radikální konstruktivismus však zdaleka neurčuje veškeré bádání o národě a nacionalismu.

Collocations

 • stěhování [score: 11.95, freq: 826] (stěhování národů)
 • společnost [score: 10.35, freq: 288] (Společnosti národů)
 • formování [score: 9.73, freq: 170] (formování národa)
 • slovanský [score: 9.71, freq: 369] (slovanských národů)
 • německý [score: 9.64, freq: 736] (národa německého)
 • monarchie [score: 9.63, freq: 88] (národů monarchie)
 • říše [score: 9.42, freq: 144] (Svaté říše římské národa německého)
 • příslušník [score: 9.29, freq: 144] (příslušníci českého národa)
 • bitva [score: 8.98, freq: 98] (bitva národů)
 • organizace [score: 8.96, freq: 114] (Organizace spojených národů)
 • moderní [score: 8.95, freq: 210] (moderního národa)
 • dějiny [score: 8.95, freq: 210] (Dějiny národu)
 • ostatní [score: 8.9, freq: 200] (ostatní národy)
 • Evropa [score: 8.9, freq: 74] (národů Evropy)
 • právo [score: 8.87, freq: 127] (právo národů)
 • jiný [score: 8.77, freq: 300] (jiných národů)
 • novodobý [score: 8.66, freq: 116] (novodobého českého národa)
 • český [score: 8.65, freq: 893] (český národ)
 • slovenský [score: 8.49, freq: 129] (slovenský národ)
 • společenství [score: 8.47, freq: 70] (společenství národů)
 • rasa [score: 8.43, freq: 10] (národy černé rasy)
 • evropský [score: 8.41, freq: 214] (evropských národů)
 • Hun [score: 8.41, freq: 11] (národ Hunů)
 • sebeurčení [score: 8.33, freq: 59] (sebeurčení národů)
 • státní [score: 8.26, freq: 216] (státního národa)
 • původ [score: 8.24, freq: 21] (starověkého národa indoevropského původu)
 • obrana [score: 8.22, freq: 65] (Obrany národa)
 • Jugoslávie [score: 8.22, freq: 11] (národy Jugoslávie)
 • celý [score: 8.16, freq: 220] (celý národ)
 • malý [score: 8.05, freq: 141] (malých národů)
 • Balkán [score: 7.94, freq: 7] (národů Balkánu)
 • Rusko [score: 7.89, freq: 17] (práv národů Ruska)
 • Asie [score: 7.89, freq: 10] (národů Střední Asie)
 • přírodní [score: 7.86, freq: 81] (přírodních národů)
 • mocnářství [score: 7.81, freq: 6] (národů mocnářství)
 • ruský [score: 7.78, freq: 130] (ruský národ)
 • svět [score: 7.67, freq: 33] (Národy celého světa)
 • dějiny [score: 7.61, freq: 32] (Dějiny národu českého)

Thesaurus

 • stát [score: 0.282, freq: 37418]
 • církev [score: 0.242, freq: 12211]
 • člověk [score: 0.24, freq: 27274]
 • kmen [score: 0.23, freq: 5220]
 • společnost [score: 0.222, freq: 15397]
 • kultura [score: 0.218, freq: 12824]
 • země [score: 0.217, freq: 35821]
 • říše [score: 0.212, freq: 22277]
 • obyvatelstvo [score: 0.209, freq: 6529]
 • panovník [score: 0.207, freq: 10844]
 • skupina [score: 0.205, freq: 9210]
 • lid [score: 0.205, freq: 5935]
 • republika [score: 0.202, freq: 13420]
 • království [score: 0.199, freq: 10913]
 • šlechta [score: 0.193, freq: 7682]
 • obyvatel [score: 0.193, freq: 7654]
 • jazyk [score: 0.19, freq: 14143]
 • král [score: 0.189, freq: 34685]
 • armáda [score: 0.187, freq: 12963]
 • monarchie [score: 0.186, freq: 8154]

Translations

English nation (0.737)
people (0.211)
Russian народ (0.352)
нация (0.305)