kurfiřt

[zone: 1, ipm: 77.15]

Definitions

 • (v středověké německé říši) kníže oprávněný volit císaře

Examples

 1. Karel byl zvolen novým římským králem hlasy pěti kurfiřtů .
 2. Fridrich energicky usiloval o korunu a ve Frankfurtu čtvrtého března jej kurfiřti zvolili králem.
 3. Naopak čeští stavové odmítli dodat posily saskému kurfiřtovi, který je očekával.
 4. Z této funkce se v polovině 13. století zrodilo právo českého krále náležet mezi kurfiřty a volit císaře.
 5. Kurfiřti získali svůj titul dědičně a museli oni i jejich synové umět česky, německy a latinsky.

Collocations

 • saský [score: 12.05, freq: 412] (saského kurfiřta)
 • braniborský [score: 11, freq: 128] (braniborský kurfiřt)
 • falcký [score: 10.65, freq: 107] (falcký kurfiřt)
 • bavorský [score: 10.18, freq: 122] (bavorský kurfiřt)
 • Oto [score: 9.96, freq: 6] (braniborský kurfiřt Ota V. Bavorský)
 • Jan [score: 9.64, freq: 62] (saského kurfiřta Jana Jiřího)
 • Fridrich [score: 9.61, freq: 23] (falckého kurfiřta Fridricha)
 • August [score: 9.51, freq: 10] (kandidaturu saského kurfiřta Augusta)
 • kolegium [score: 9.45, freq: 10] (kolegium kurfiřtů)
 • výsost [score: 9.02, freq: 6] (zemská výsost kurfiřtů)
 • hannoverský [score: 8.78, freq: 19] (hannoverský kurfiřt)
 • Bedřich [score: 8.75, freq: 5] (braniborského kurfiřta Bedřicha Viléma)
 • hodnost [score: 8.67, freq: 10] (hodnost kurfiřta)
 • sbor [score: 8.65, freq: 12] (sborem kurfiřtů)
 • kolínský [score: 8.63, freq: 18] (seděl kurfiřt kolínský)
 • hlas [score: 8.44, freq: 7] (hlasů kurfiřtů)
 • Maxmilián [score: 8.38, freq: 7] (pochod do země kurfiřta Maxmiliána Bavorského)
 • světský [score: 8.36, freq: 32] (mezi světskými kurfiřty)
 • přízeň [score: 8.3, freq: 5] (Ve snaze získat přízeň saského kurfiřta)
 • Friedrich [score: 8.3, freq: 3] (Tolar saského kurfiřta Friedricha III)
 • mohučský [score: 8.26, freq: 15] (mohučský kurfiřt)
 • neutralita [score: 8.23, freq: 4] (Neutralita saského kurfiřta)
 • duchovní [score: 8.09, freq: 31] (duchovních kurfiřtů)
 • porýnský [score: 8.09, freq: 11] (čtyři porýnští kurfiřti)
 • sjezd [score: 7.94, freq: 6] (sjezdu kurfiřtů)
 • kandidatura [score: 7.88, freq: 3] (kandidaturu saského kurfiřta Augusta)
 • vojsko [score: 7.87, freq: 11] (vojsko saského kurfiřta Jana Jiřího I)
 • kurie [score: 7.7, freq: 3] (kurie kurfiřtů)
 • luteránský [score: 7.69, freq: 9] (a proto luteránský kurfiřt musel táhnout)
 • jednotka [score: 7.67, freq: 7] (jednotky saského kurfiřta)
 • říšský [score: 7.6, freq: 54] (říšský kurfiřt)
 • Jiří [score: 6.23, freq: 3] (na anglický trůn nastoupil kurfiřt Jiří I. Hanoverský)
 • Karel [score: 5.2, freq: 4] (na straně bavorského kurfiřta Karla)
 • říše [score: 5.07, freq: 10] (kurfiřt Římské říše)

Thesaurus

Translations

English elector (1)