království

[zone: 1, ipm: 407.92]

Definitions

 • země, v níž vládne král

Examples

 1. Chceme poukázat na období před touto dobou kdy naše království rostlo a mělo respekt i bázeň.
 2. České království ve středověku zaujímalo významné místo i díky bohatým nalezištím stříbra.
 3. Legátův odchod se spíše podobal útěku a z bezpečí polského království vyhlásil nad svými protivníky z kapituly klatbu.
 4. V roce 1701 se tento státní celek stal pruským královstvím s hlavním městem Berlínem.
 5. Velice komplikovanou se ukázala diplomacie uvnitř království k upevnění a ustálení královské moci.

Collocations

 • Británie [score: 11.83, freq: 227] (Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)
 • Srb [score: 11.04, freq: 80] (Království Srbů)
 • oboj [score: 10.86, freq: 60] (Království obojí Sicílie)
 • spojený [score: 10.71, freq: 690] (Spojené království)
 • uherský [score: 10.33, freq: 581] (uherské království)
 • český [score: 9.9, freq: 2123] (České království)
 • koruna [score: 9.89, freq: 88] (Koruna království českého)
 • sardinský [score: 9.67, freq: 229] (Sardinské království)
 • Jugoslávie [score: 9.65, freq: 35] (Království Jugoslávie)
 • polský [score: 9.64, freq: 372] (polské království)
 • maďar [score: 9.63, freq: 26] (královstvím Maďarů)
 • italský [score: 9.61, freq: 324] (Italské království)
 • Franky [score: 9.06, freq: 18] (Království Franků)
 • anglický [score: 9.04, freq: 230] (anglické království)
 • panovník [score: 9, freq: 52] (panovník Království)
 • člověk [score: 8.92, freq: 48] (Série Hříšní lidé Království českého)
 • hranice [score: 8.89, freq: 63] (hranice království)
 • Kastilie [score: 8.87, freq: 15] (království Kastilie)
 • součást [score: 8.82, freq: 89] (součást království)
 • Vizigót [score: 8.82, freq: 15] (Království Vizigótů)
 • tvrz [score: 8.71, freq: 33] (zámky a tvrze království českého)
 • francouzský [score: 8.66, freq: 269] (francouzské království)
 • znak [score: 8.63, freq: 49] (Znak Bavorského království)
 • neapolský [score: 8.45, freq: 97] (Neapolské království)
 • pruský [score: 8.44, freq: 121] (Pruské království)
 • jeruzalémský [score: 8.44, freq: 96] (Jeruzalémského království)
 • správce [score: 8.35, freq: 34] (správcem království)
 • kancléř [score: 8.35, freq: 28] (kancléř království)
 • Leóna [score: 8.35, freq: 10] (království León)
 • země [score: 8.31, freq: 29] (země Spojeného království)
 • vznik [score: 8.3, freq: 72] (vznik království)
 • sněm [score: 8.28, freq: 28] (Sněm Království)
 • Moravan [score: 8.27, freq: 11] (království Moravanů)
 • španělský [score: 8.21, freq: 121] (Španělské království)
 • Portugalsko [score: 8, freq: 9] (království Portugalska)
 • dánský [score: 7.96, freq: 78] (dánské království)
 • nebeský [score: 7.83, freq: 65] (víra v království nebeské)
 • hladkost [score: 7.64, freq: 6] (království hladkostí)

Thesaurus

 • říše [score: 0.276, freq: 22277]
 • stát [score: 0.256, freq: 37418]
 • republika [score: 0.243, freq: 13420]
 • monarchie [score: 0.242, freq: 8154]
 • knížectví [score: 0.218, freq: 4633]
 • země [score: 0.217, freq: 35821]
 • provincie [score: 0.215, freq: 4570]
 • Francie [score: 0.212, freq: 16615]
 • impérium [score: 0.209, freq: 3587]
 • církev [score: 0.205, freq: 12211]
 • Německo [score: 0.202, freq: 13572]
 • národ [score: 0.199, freq: 14709]
 • Čechy [score: 0.198, freq: 13983]
 • Rakousko [score: 0.193, freq: 8366]
 • král [score: 0.192, freq: 34685]
 • koruna [score: 0.191, freq: 7520]
 • Rusko [score: 0.191, freq: 11016]
 • město [score: 0.191, freq: 32719]
 • území [score: 0.191, freq: 19400]
 • kolonie [score: 0.191, freq: 4444]

Translations

English kingdom (0.809)
Russian королевство (0.636)
царствие (0.045)
царство (0.198)