král

[zone: 1, ipm: 1296.5]

Definitions

 • titul panovníka v někt. monarchiích, zprav. Dědičný

Examples

 1. Česky se nenaučil a ani se později nenechal korunovat českým králem.
 2. Bylo třeba připravit svatební cestu Elišky ke dvoru římského krále.
 3. Vysocí církevní hodnostáři přestali být závislí na králi a splynuli tak s vysokou šlechtou.
 4. Pruský král po tomto nátlaku skutečně stáhl svoje jednotky ze šlesvického vévodství a uzavřel s Dány příměří.
 5. Narodila se 10 měsíců po korunování Františka Josefa uherským králem.

Collocations

 • uherský [score: 10.84, freq: 1407] (uherský král)
 • český [score: 10.76, freq: 4431] (českého krále)
 • polský [score: 10.5, freq: 1143] (polského krále)
 • sever [score: 10.5, freq: 263] (král severu)
 • římský [score: 10.43, freq: 1643] (římského krále)
 • Ludvík [score: 10.08, freq: 218] (francouzského krále Ludvíka)
 • pruský [score: 9.97, freq: 669] (pruský král)
 • francouzský [score: 9.95, freq: 975] (francouzského krále)
 • Václav [score: 9.93, freq: 222] (krále Václava IV)
 • titul [score: 9.89, freq: 222] (titul krále)
 • dcera [score: 9.83, freq: 218] (dcera krále)
 • Vladislav [score: 9.78, freq: 164] (krále Vladislava II)
 • Karel [score: 9.74, freq: 230] (krále Karla)
 • jih [score: 9.68, freq: 143] (krále jihu)
 • syn [score: 9.67, freq: 247] (syn krále)
 • Jan [score: 9.58, freq: 183] (krále Jana)
 • Jiří [score: 9.48, freq: 143] (krále Jiřího)
 • anglický [score: 9.46, freq: 532] (anglického krále)
 • španělský [score: 9.46, freq: 514] (španělského krále)
 • Filip [score: 9.33, freq: 117] (španělského krále Filipa)
 • vláda [score: 9.28, freq: 215] (vlády krále)
 • Přemysl [score: 9.27, freq: 113] (krále Přemysla Otakara II)
 • volba [score: 9.23, freq: 135] (volby krále)
 • švédský [score: 9.15, freq: 371] (švédský král)
 • Jindřich [score: 9.14, freq: 117] (krále Jindřicha)
 • manželka [score: 9.13, freq: 125] (manželka krále)
 • Ferdinand [score: 9.13, freq: 113] (krále Ferdinanda I.)
 • smrt [score: 9.04, freq: 142] (smrti krále)
 • dánský [score: 9.02, freq: 329] (dánského krále)
 • římskoněmecký [score: 8.7, freq: 252] (římskoněmecký král)
 • korunovace [score: 8.66, freq: 81] (korunovace krále)
 • moc [score: 8.46, freq: 88] (moci krále)
 • poslední [score: 8.37, freq: 277] (poslední král)
 • vojsko [score: 8.26, freq: 67] (vojsko krále)
 • ruka [score: 8.13, freq: 66] (rukou krále)
 • bratr [score: 8.08, freq: 62] (bratr krále)
 • dvůr [score: 8.04, freq: 52] (dvoře krále)
 • Jiří [score: 6.75, freq: 39] (král Jiří z Poděbrad)
 • rod [score: 5.47, freq: 7] (královézrodu Valois)
 • volený [score: 5.37, freq: 25] (volený král český)
 • svatý [score: 3.21, freq: 8] (svatí tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar))

Thesaurus

 • císař [score: 0.369, freq: 25910]
 • panovník [score: 0.322, freq: 10844]
 • kníže [score: 0.309, freq: 15790]
 • vláda [score: 0.239, freq: 25159]
 • papež [score: 0.239, freq: 8179]
 • stát [score: 0.217, freq: 37418]
 • Karel [score: 0.208, freq: 17049]
 • vládce [score: 0.203, freq: 4459]
 • biskup [score: 0.198, freq: 7386]
 • církev [score: 0.196, freq: 12211]
 • království [score: 0.192, freq: 10913]
 • říše [score: 0.192, freq: 22277]
 • národ [score: 0.189, freq: 14709]
 • šlechta [score: 0.179, freq: 7682]
 • vévoda [score: 0.177, freq: 4470]
 • syn [score: 0.177, freq: 13099]
 • město [score: 0.171, freq: 32719]
 • armáda [score: 0.168, freq: 12963]
 • člověk [score: 0.168, freq: 27274]
 • strana [score: 0.168, freq: 22540]

Translations

English king (0.952)
Russian король (0.872)
царь (0.091)