knížectví

[zone: 1, ipm: 173.18]

Definitions

 • knížecí panství, země
 • hodnost, titul knížete

Examples

 1. České knížectví se tak nakonec roku 1198 stalo královstvím.
 2. Společným rysem lenních knížectví se stávala i relativně nízká míra zásahů českých panovníků do jejich vnitřních záležitostí.
 3. Její pozici posilovalo i převzetí hejtmanského úřadu knížectví.
 4. Dne 4. ledna 1627 bylo pak knížectví ještě povýšeno na vévodství.
 5. Rozsah kompetencí vratislavského hejtmana a geografický rozměr vratislavského knížectví se tak rozcházely.
 6. Na hradu sídlil šlechtic, držitel panství, které v té době bylo součástí knížectví opavského.

Collocations

 • Nezamyslovec [score: 11.21, freq: 23] (knížectví Nezamyslovců)
 • slezský [score: 10.67, freq: 330] (slezských knížectví)
 • svídnický [score: 10.24, freq: 153] (svídnického a javorského knížectví)
 • javorský [score: 9.95, freq: 121] (svídnického a javorského knížectví)
 • Akito [score: 9.95, freq: 8] (knížectví Akita)
 • vratislavský [score: 9.72, freq: 140] (vratislavského knížectví)
 • vladař [score: 9.67, freq: 33] (vladaře Českého knížectví)
 • spolek [score: 9.65, freq: 43] (spolek imediátních knížectví)
 • Slezská [score: 9.63, freq: 31] (Slezská knížectví)
 • imediátní [score: 9.47, freq: 85] (imediátních knížectví)
 • bezprostřední [score: 9.27, freq: 87] (bezprostředních knížectví)
 • Moldavsko [score: 9.17, freq: 5] (včetně podunajských knížectví Moldavska a Valašska)
 • údělný [score: 9.11, freq: 69] (údělná knížectví)
 • lehnický [score: 9.06, freq: 65] (lehnického knížectví)
 • Přemyslovec [score: 8.95, freq: 19] (knížectví Přemyslovců)
 • hranice [score: 8.81, freq: 42] (hranice knížectví)
 • moskevský [score: 8.77, freq: 61] (Moskevské knížectví)
 • břežský [score: 8.74, freq: 52] (břežského knížectví)
 • Elb [score: 8.71, freq: 4] (Knížectví Elba)
 • duchovní [score: 8.67, freq: 17] (změn po sekularizaci duchovních knížectví)
 • hlohovský [score: 8.61, freq: 48] (hlohovského knížectví)
 • prostor [score: 8.61, freq: 20] (prostoru slezských knížectví)
 • ratibořský [score: 8.56, freq: 46] (ratibořského knížectví)
 • opavský [score: 8.37, freq: 45] (Opavské knížectví)
 • nitranský [score: 8.29, freq: 38] (Nitranské knížectví)
 • niský [score: 8.28, freq: 37] (niského knížectví)
 • polovina [score: 8.27, freq: 26] (polovinu hlohovského knížectví)
 • vládce [score: 8.22, freq: 22] (vládce knížectví)
 • obec [score: 8.12, freq: 16] (obcí bezprostředních knížectví)
 • úřad [score: 8.05, freq: 18] (hejtmanského úřadu knížectví)
 • biskupský [score: 7.97, freq: 36] (biskupského knížectví)
 • Slovan [score: 7.9, freq: 10] (knížectví západních Slovanů)
 • olešnický [score: 7.82, freq: 29] (olešnického knížectví)
 • podunajský [score: 7.79, freq: 28] (podunajských knížectví)
 • říšský [score: 7.78, freq: 79] (říšské knížectví)
 • lichtenštejnský [score: 7.77, freq: 26] (knížectví lichtenštejnské)
 • převzetí [score: 7.73, freq: 10] (Převzetí vratislavského knížectví)
 • udělit [score: 7.42, freq: 4] (udělit knížectví)
 • území [score: 7.31, freq: 32] (na území slezských knížectví)
 • dynastie [score: 7.01, freq: 7] (knížectví piastovské dynastie)
 • kmenový [score: 6.38, freq: 12] (kmenová knížectví)
 • Čech [score: 6.15, freq: 4] (knížectvím Čechů)
 • říše [score: 5.43, freq: 13] (knížectví Svaté říše římské)

Thesaurus

 • království [score: 0.218, freq: 10913]
 • provincie [score: 0.176, freq: 4570]
 • panství [score: 0.175, freq: 2774]
 • kníže [score: 0.169, freq: 15790]
 • stát [score: 0.169, freq: 37418]
 • monarchie [score: 0.165, freq: 8154]
 • říše [score: 0.163, freq: 22277]
 • území [score: 0.163, freq: 19400]
 • Slezsko [score: 0.162, freq: 4446]
 • vévodství [score: 0.159, freq: 1404]
 • obec [score: 0.155, freq: 5879]
 • kolonie [score: 0.152, freq: 4444]
 • země [score: 0.151, freq: 35821]
 • národ [score: 0.15, freq: 14709]
 • republika [score: 0.149, freq: 13420]
 • država [score: 0.149, freq: 1228]
 • část [score: 0.147, freq: 19178]
 • církev [score: 0.147, freq: 12211]
 • Čechy [score: 0.146, freq: 13983]
 • Morava [score: 0.146, freq: 11385]

Translations

English principality (0.262)
Russian княжество (1)