impérium

[zone: 1, ipm: 134.08]

Definitions

 • velký stát, velká říše
 • nejvyšší (vrchnostenská) moc

Examples

 1. Španělské koloniální impérium bylo jednou z nejstarších a nejrozsáhlejších koloniálních říší v historii.
 2. V občanské válce nakonec bolševici zvítězili a získali pod svou kontrolu značnou část původní carského impéria.
 3. Žádný vládní úřad ani žádný jednotlivec nikdy nedokázali pochopit Britské impérium jako celek.
 4. Územní expanze bez ohledu na cenu byla základní ideou samoděržavného impéria.
 5. To bylo Ruské impérium prosperující absolutistická monarchie bez dluhů.

Collocations

 • britský [score: 10.69, freq: 412] (Britské impérium)
 • vrchol [score: 10.57, freq: 7] (impérium vrcholu)
 • ruský [score: 10.22, freq: 486] (Ruské impérium)
 • římský [score: 9.58, freq: 517] (římského impéria)
 • krize [score: 9.2, freq: 37] (krize bývalého impéria)
 • krize [score: 9.2, freq: 37] (krize impéria)
 • perla [score: 9.01, freq: 23] (perla dřívějšího Ruského impéria)
 • perla [score: 9.01, freq: 23] (perla britského impéria)
 • rozpad [score: 8.96, freq: 38] (rozpad římského impéria)
 • hranice [score: 8.88, freq: 46] (hranicích impéria)
 • koloniální [score: 8.81, freq: 68] (koloniální impérium)
 • východořímský [score: 8.57, freq: 39] (Východořímského impéria)
 • Crambijský [score: 8.38, freq: 27] (Crambijského impéria)
 • kontinuita [score: 8.3, freq: 15] (kontinuity impéria)
 • polovina [score: 8.15, freq: 25] (polovinou impéria)
 • španělský [score: 8.06, freq: 59] (španělského impéria)
 • multietnický [score: 8, freq: 21] (multietnických impérií)
 • součást [score: 7.99, freq: 41] (součástí Britského impéria)
 • sláva [score: 7.94, freq: 12] (sláva impéria)
 • úpadek [score: 7.92, freq: 15] (úpadek španělského impéria)
 • území [score: 7.81, freq: 46] (území impéria)
 • pád [score: 7.71, freq: 17] (pádu římského impéria)
 • zánik [score: 7.7, freq: 17] (zánik impéria)
 • obyvatel [score: 7.69, freq: 20] (obyvatelům impéria)
 • budování [score: 7.68, freq: 13] (budování koloniálního impéria)
 • rozmach [score: 7.67, freq: 11] (Důsledky rozmachu impéria)
 • carský [score: 7.45, freq: 20] (carského impéria)
 • osmanský [score: 7.25, freq: 28] (osmanského impéria)
 • anglosionistický [score: 7.23, freq: 12] (anglosionistického impéria)
 • antický [score: 7.19, freq: 22] (antického impéria)
 • existující [score: 6.9, freq: 12] (xistujícím koloniálním impériem)
 • zámořský [score: 6.82, freq: 12] (zámořské impérium)
 • celý [score: 6.74, freq: 63] (celého impéria)

Thesaurus

 • císařství [score: 0.24, freq: 3438]
 • monarchie [score: 0.232, freq: 8154]
 • říše [score: 0.219, freq: 22277]
 • království [score: 0.209, freq: 10913]
 • republika [score: 0.195, freq: 13420]
 • civilizace [score: 0.19, freq: 2538]
 • velmoc [score: 0.18, freq: 2508]
 • kolonie [score: 0.172, freq: 4444]
 • církev [score: 0.169, freq: 12211]
 • provincie [score: 0.167, freq: 4570]
 • stát [score: 0.162, freq: 37418]
 • národ [score: 0.161, freq: 14709]
 • Řím [score: 0.161, freq: 8541]
 • společnost [score: 0.16, freq: 15397]
 • država [score: 0.159, freq: 1228]
 • dynastie [score: 0.157, freq: 5083]
 • mocnost [score: 0.155, freq: 2941]
 • společenství [score: 0.154, freq: 2310]
 • panství [score: 0.152, freq: 2774]
 • unie [score: 0.151, freq: 3263]

Translations

English empire (0.95)
Russian империя (0.975)