hrabě

[zone: 1, ipm: 132.21]

Definitions

 • představitel královské moci v provinciální správě (pův. ve franském království)
 • (za rozvoje feudalismu) vyšší šlechtický titul spojený s právním držením určitého dědičného území, u nás zavedený v době pobělohorské

Examples

 1. Hrabě Rudolf nastoupil vojenskou dráhu a za třicetileté války se zúčastnil řady bitev.
 2. Hodnostní a heraldická koruna britského markýze Markýz je dědičný titul vyšší šlechty označující stupeň mezi hrabětem a vévodou.
 3. Během dubna dostal generál velkou stuhu Čestné legie a titul hraběte císařství.
 4. Na celém území přitom vykonával přímou správu flanderský hrabě.
 5. R. 1844 získal naprostou převahu na uherském sněmu a hrabě Széchenyi ve volbách propadl.

Collocations

 • pustinný [score: 10.41, freq: 35] (z rodu Pustinných a porýnských hrabat)
 • flanderský [score: 10.01, freq: 29] (hrabě flanderský)
 • kolegium [score: 9.79, freq: 18] (Kolegium Franckých hrabat)
 • kladský [score: 9.69, freq: 26] (kladských hrabat)
 • tyrolský [score: 9.64, freq: 26] (hrabě tyrolský)
 • kurie [score: 9.61, freq: 16] (kurie hrabat a pánů)
 • Nostice [score: 9.22, freq: 9] (v rodině hraběte Nostice)
 • lucemburský [score: 9.13, freq: 66] (hrabě lucemburský)
 • Dasek [score: 9.06, freq: 8] (hraběte Daska)
 • Mansfeld [score: 9.01, freq: 8] (pod vedením hraběte Mansfelda)
 • titul [score: 8.9, freq: 33] (titul hraběte)
 • okněžněný [score: 8.87, freq: 12] (okněžněný hrabě)
 • Thurno [score: 8.82, freq: 7] (pod vedením hraběte Thurna)
 • Buquoa [score: 8.76, freq: 7] (Karel Bonaventura hrabě Buquoy)
 • Jindřich [score: 8.7, freq: 24] (u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského)
 • zlato [score: 8.59, freq: 7] (Zlato hraběte Dráluky)
 • panství [score: 8.57, freq: 11] (panství hraběte)
 • kabinet [score: 8.54, freq: 7] (kabinet hraběte H. Clam-Martinice)
 • Lažanský [score: 8.49, freq: 9] (Prokop hrabě Lažanský z Bukové)
 • švábský [score: 8.31, freq: 12] (Kolegium Švábských hrabat)
 • palácový [score: 8.19, freq: 9] (palácový hrabě)
 • Příchovský [score: 8.16, freq: 7] (pražským arcibiskupem hrabětem Příchovským)
 • zámek [score: 7.97, freq: 7] (Na zámku hraběte J. A. Questenberka)
 • rod [score: 7.96, freq: 29] (rodu hrabat)
 • rodina [score: 7.94, freq: 9] (v rodině hraběte Nostice)
 • vedení [score: 7.8, freq: 20] (pod vedením hraběte Thurna)
 • říšský [score: 7.08, freq: 36] (říšských hrabat)

Thesaurus

Translations

English count (0.717)
earl (0.179)
Russian граф (0.929)
князь (0.019)