šlechta

[zone: 1, ipm: 287.15]

Definitions

 • vládnoucí třída feudálního řádu; aristokracie

Examples

 1. Ferdinand se musel vypořádat s odbojem rakouské šlechty i měst.
 2. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou.
 3. O důležitých otázkách říše rozhodoval panovník sám s pomocí nejvyšší šlechty.
 4. Šlechta si nechtěla nechat pošlapat své právo na výběr panovníka.
 5. Markýz je dědičný titul vyšší šlechty označující stupeň mezi hrabětem a vévodou.

Collocations

 • talár [score: 10.3, freq: 5] (šlechta talárů)
 • příslušník [score: 9.78, freq: 103] (příslušníka vyšší šlechty)
 • vysoký [score: 9.72, freq: 449] (vyšší šlechty)
 • odpor [score: 9.64, freq: 76] (odpor šlechty)
 • moc [score: 9.6, freq: 106] (moc šlechty)
 • privilegium [score: 9.26, freq: 48] (privilegia šlechty)
 • katolický [score: 9.13, freq: 160] (katolická šlechta)
 • zástupce [score: 9.12, freq: 67] (zástupci šlechty)
 • podnikání [score: 8.76, freq: 31] (podnikání šlechty)
 • představitel [score: 8.6, freq: 49] (představitele šlechty)
 • část [score: 8.58, freq: 160] (část šlechty)
 • právo [score: 8.57, freq: 61] (práva šlechty)
 • uherský [score: 8.56, freq: 115] (uherské šlechty)
 • rodový [score: 8.56, freq: 60] (rodové šlechty)
 • vliv [score: 8.45, freq: 59] (vlivu šlechty)
 • český [score: 8.44, freq: 723] (česká šlechta)
 • císařství [score: 8.27, freq: 11] (Nová šlechta Rakouského císařství)
 • řada [score: 8.13, freq: 69] (z řad šlechty)
 • protestantský [score: 8.11, freq: 47] (protestantské šlechty)
 • pozemkový [score: 8.08, freq: 41] (pozemkové šlechty)
 • domácí [score: 8.06, freq: 55] (domácí šlechty)
 • zájem [score: 8.03, freq: 33] (zájmy šlechty)
 • moravský [score: 7.94, freq: 82] (moravské šlechty)
 • konzervativní [score: 7.93, freq: 37] (konzervativní šlechty)
 • drobný [score: 7.89, freq: 40] (drobná šlechta)
 • daň [score: 7.59, freq: 6] (šlechty pravidelné daně)
 • původ [score: 7.31, freq: 8] (celkem 40 % šlechty ruského původu)
 • feudální [score: 6.93, freq: 22] (feudální šlechta)
 • knížectví [score: 6.9, freq: 5] (šlechta bezprostředních knížectví)
 • národ [score: 4.76, freq: 5] (Křesťanské šlechtě německého národa)
 • zem [score: 4.54, freq: 6] (Šlechta českých zemí)

Thesaurus

 • panovník [score: 0.233, freq: 10844]
 • církev [score: 0.225, freq: 12211]
 • stav [score: 0.201, freq: 10016]
 • šlechtic [score: 0.194, freq: 2361]
 • národ [score: 0.193, freq: 14709]
 • kníže [score: 0.192, freq: 15790]
 • obyvatelstvo [score: 0.19, freq: 6529]
 • král [score: 0.179, freq: 34685]
 • lid [score: 0.178, freq: 5935]
 • občan [score: 0.175, freq: 4672]
 • rod [score: 0.174, freq: 10475]
 • papež [score: 0.174, freq: 8179]
 • stát [score: 0.171, freq: 37418]
 • obec [score: 0.168, freq: 5879]
 • vládce [score: 0.167, freq: 4459]
 • rodina [score: 0.166, freq: 6319]
 • cech [score: 0.166, freq: 541]
 • biskup [score: 0.166, freq: 7386]
 • společnost [score: 0.166, freq: 15397]
 • obyvatel [score: 0.163, freq: 7654]

Translations

English aristocracy (0.071)
gentry (0.088)
nobility (0.388)
noble (0.188)
nobleman (0.041)
Russian аристократ (0.156)
аристократия (0.094)
дворянство (0.406)