území

[zone: 1, ipm: 725.16]

Definitions

 • část zemského povrchu tvořící něj. celek, zejm. geografický, správní ap.

Examples

 1. Vládce určitého území měl tedy právo nařídit svým poddaným, aby vyznávali stejné náboženství jako on.
 2. Každé území mělo mít svojí zemskou vládu a sněm, svého ministra či guvernéra.
 3. Alsasko a Lotrinsko vytvořily zvláštní říšské území.
 4. Vydán zákon o sjednocení sudetoněmeckého území s nacistickou třetí říší.
 5. V prvních stoletích n. 1. se musely germánské kmeny bránit římské snaze učinit z jejich území římské provincie.

Collocations

 • většina [score: 10.46, freq: 320] (většina území)
 • Čechy [score: 10.26, freq: 285] (na území Čech)
 • dobytý [score: 9.92, freq: 275] (dobytých území)
 • část [score: 9.69, freq: 356] (část území)
 • říše [score: 9.58, freq: 351] (území říše)
 • republika [score: 9.45, freq: 208] (na území České republiky)
 • Slovensko [score: 9.43, freq: 127] (na území Slovenska)
 • Německo [score: 9.36, freq: 161] (na území Německa)
 • rozsáhlý [score: 9.3, freq: 219] (rozsáhlá území)
 • katastrální [score: 9.14, freq: 155] (katastrální území)
 • ztráta [score: 9.13, freq: 69] (ztráta území)
 • Morava [score: 9.12, freq: 124] (na území Moravy)
 • rozšiřování [score: 9.1, freq: 53] (rozšiřování území)
 • stát [score: 9.02, freq: 275] (území státu)
 • rozšíření [score: 9, freq: 59] (rozšíření území)
 • Francie [score: 8.97, freq: 121] (na území Francie)
 • celý [score: 8.8, freq: 346] (celé území)
 • historický [score: 8.77, freq: 262] (je historické území)
 • zisk [score: 8.56, freq: 37] (zisk území)
 • zámořský [score: 8.51, freq: 107] (zámořské území)
 • Itálie [score: 8.5, freq: 75] (na území Itálie)
 • odstoupení [score: 8.5, freq: 33] (odstoupení z území)
 • zbytek [score: 8.44, freq: 44] (zbytek území)
 • Rakousko [score: 8.41, freq: 71] (na území dnešního Rakouska)
 • správa [score: 8.38, freq: 48] (správu území)
 • obsazený [score: 8.33, freq: 89] (obsazených území)
 • dnešní [score: 8.3, freq: 137] (území dnešního)
 • Polsko [score: 8.29, freq: 61] (na území Polska)
 • pohraniční [score: 8.19, freq: 83] (pohraniční území)
 • získaný [score: 8.07, freq: 92] (získaných území)
 • ovládaný [score: 8, freq: 71] (ovládaných územích)
 • další [score: 7.99, freq: 222] (další území)
 • získání [score: 7.99, freq: 29] (získání území)
 • polovina [score: 7.98, freq: 33] (poloviny území Evropy)
 • okupovaný [score: 7.97, freq: 69] (okupovaných územích)
 • ztracený [score: 7.95, freq: 70] (ztracená území)
 • dobývání [score: 7.94, freq: 23] (dobývání území)
 • závislý [score: 7.92, freq: 87] (závislé území)
 • polský [score: 7.89, freq: 111] (polské území)
 • obyvatel [score: 7.89, freq: 33] (obyvatel určitého území)
 • německý [score: 7.64, freq: 185] (na německém území)
 • státní [score: 6.89, freq: 84] (státní území)
 • východní [score: 6.46, freq: 41] (východní území)
 • poručenský [score: 6.35, freq: 22] (poručenské území)
 • západní [score: 6.27, freq: 38] (západní území)
 • uzavřený [score: 5.7, freq: 15] (uzavřené území)
 • jazykový [score: 4.74, freq: 10] (jazykové území)

Thesaurus

 • oblast [score: 0.281, freq: 16474]
 • část [score: 0.274, freq: 19178]
 • země [score: 0.267, freq: 35821]
 • město [score: 0.242, freq: 32719]
 • stát [score: 0.24, freq: 37418]
 • Morava [score: 0.204, freq: 11385]
 • místo [score: 0.203, freq: 12077]
 • království [score: 0.191, freq: 10913]
 • ostrov [score: 0.19, freq: 6392]
 • hranice [score: 0.188, freq: 7616]
 • provincie [score: 0.183, freq: 4570]
 • strana [score: 0.182, freq: 22540]
 • kolonie [score: 0.179, freq: 4444]
 • říše [score: 0.173, freq: 22277]
 • půda [score: 0.173, freq: 4916]
 • Evropa [score: 0.169, freq: 18572]
 • národ [score: 0.169, freq: 14709]
 • moc [score: 0.165, freq: 14953]
 • knížectví [score: 0.163, freq: 4633]
 • svět [score: 0.161, freq: 16500]

Translations

English territory (0.862)
Russian земля (0.108)
территория (0.783)