velkovévoda

[zone: 1, ipm: 6.77]

Definitions

 • šlechtic nejvyššího stupně, nejvyšší šlechtický titul

Examples

 1. Původně měl titul vévody, roku 1815 byl povýšen na velkovévodu.
 2. Hodnost Eristavi bývá do západních jazyků překládána jako vévoda či velkovévoda.
 3. Důležitou roli při formování nového secesního slohu hrála i kolonie umělců v Darmstadtu, kterou zde roku 1899 založil hessenský velkovévoda Ernst Ludwig.
 4. „Dnešní setkání tolika evropských státních představitelů je jistě vzácnou událostí“, prohlásil v říjnu 1998 Roman Herzog, bývalý prezident Spolkové republiky Německo. Ve chvíli, kdy pronesl tato slova, byli mezi jeho posluchači čtyři králové, čtyři královny, dva princové, jeden velkovévoda a několik prezidentůVe chvíli, kdy pronesl tato slova, byli mezi jeho posluchači čtyři králové, čtyři královny, dva princové, jeden velkovévoda a několik prezidentů.
 5. Zanedlouho vypuklo povstání v Toskánsku, které svrhlo velkovévodu Leopolda a poté i v Modeně a Parmě, odkud museli spěšně uprchnout dosavadní panovníci.

Collocations

 • toskánský [score: 11.54, freq: 36] (velkovévoda toskánský)
 • Varatchi [score: 11.24, freq: 2] (ve službách velkovévody Varatchiho)
 • bádenský [score: 11.17, freq: 22] (velkovévody bádenské)
 • Glewan [score: 11, freq: 1] (velkovévody Glewana)
 • Varatch [score: 10.82, freq: 1] (velkovévoda Varatchi)
 • titulární [score: 9.79, freq: 8] (titulární velkovévody)
 • Ernst [score: 9.75, freq: 1] (velkovévody Ernsta)
 • frankfurtský [score: 9.6, freq: 10] (dědičným frankfurtským velkovévodou)
 • Henr [score: 9.57, freq: 1] (velkovévoda Henri)
 • hessenský [score: 9.25, freq: 3] (hessenského velkovévody)
 • náhrobek [score: 9, freq: 1] (Náhrobek velkovévody)
 • oldenburský [score: 8.93, freq: 3] (oldenburským velkovévodou)
 • meklenbursko-střelický [score: 8.76, freq: 2] (byl meklenbursko-střelický velkovévoda vládnoucí v letech)
 • meklenbursko-zvěřínský [score: 8.76, freq: 2] (meklenbursko-zvěřínský velkovévoda)
 • pozvání [score: 8.19, freq: 1] (pozvání velkovévody)
 • Hessensko-Darmštadtský [score: 7.83, freq: 1] (velkovévodovi Hessensko-Darmštadtskému)
 • norický [score: 7.61, freq: 1] (velkovévodou norickým)
 • povýšený [score: 7.5, freq: 1] (povýšenému velkovévodovi)
 • prohlášen [score: 7.21, freq: 1] (prohlášen velkovévoda)
 • podnět [score: 7.14, freq: 1] (podnětu hessenského velkovévody)
 • odstoupení [score: 7.12, freq: 1] (odstoupení posledního velkovévody)
 • Adolf [score: 7.1, freq: 1] (velkovévody Adolfa)
 • August [score: 6.79, freq: 1] (velkovévody Augusta)
 • dědic [score: 6.43, freq: 1] (dědic velkovévody)
 • Fridrich [score: 6.34, freq: 2] (velkovévody Fridricha)
 • služba [score: 6.15, freq: 2] (ve službách velkovévody Varatchiho)
 • Vilém [score: 6.14, freq: 1] (velkovévody Viléma)
 • titul [score: 5.83, freq: 3] (titul velkovévody)
 • dcera [score: 5.13, freq: 2] (dcerou velkovévody)
 • otec [score: 4.83, freq: 1] (otcem lucemburského velkovévody)
 • Ferdinand [score: 4.75, freq: 1] (velkovévody Ferdinanda)
 • Jindřich [score: 4.52, freq: 1] (velkovévody Jindřicha)
 • smrt [score: 3.52, freq: 1] (smrtí velkovévody)
 • Karel [score: 3.26, freq: 1] (velkovévody Karla)
 • syn [score: 3.02, freq: 1] (syn lucemburského velkovévody)

Thesaurus

 • velkovévodkyně [score: 0.204, freq: 34]
 • velkovévodství [score: 0.201, freq: 187]
 • vévodkyně [score: 0.153, freq: 374]
 • hraběnka [score: 0.131, freq: 326]
 • markrabě [score: 0.126, freq: 1524]
 • sekundogenitura [score: 0.123, freq: 50]
 • markraběnka [score: 0.114, freq: 46]
 • generalissimus [score: 0.101, freq: 100]
 • Konstancie [score: 0.098, freq: 125]
 • Guta [score: 0.093, freq: 69]
 • kněžna [score: 0.092, freq: 697]
 • Kunhuta [score: 0.089, freq: 271]
 • arcivévodkyně [score: 0.086, freq: 255]
 • uzurpátor [score: 0.085, freq: 155]
 • panovnice [score: 0.085, freq: 210]
 • markýz [score: 0.084, freq: 324]
 • Jitka [score: 0.083, freq: 331]
 • pair [score: 0.082, freq: 81]
 • Adléta [score: 0.082, freq: 53]
 • princezna [score: 0.082, freq: 1313]

Translations

English duke (0.875)
Russian герцог (1)