papežství

[zone: 1, ipm: 15.74]

Definitions

 • hodnost papeže; instituce papežská; papežská vláda

Examples

 1. Tento prostý akt byl jeden z pozdějších papežských argumentů k závislosti císařské moci na papežství.
 2. V rámci křesťanství hrálo ve středověku vedle papežství důležitou úlohu mnišství.
 3. Klíčový význam pro vývoj křesťanské církve měla instituce papežství.
 4. Vměšování se papeže do toho sporu vedlo zároveň s jinými okolnostmi k novému velikému konfliktu mezi císařstvím a papežstvím.
 5. Husovi nebylo známo, že v tomto vývoji bylo papežství důležitým činitelem rozsáhlého a systematického falšování listin.

Collocations

 • avignonský [score: 11.25, freq: 12] (avignonského papežství)
 • úpadek [score: 8.57, freq: 9] (morálnímu úpadku papežství)
 • institut [score: 8.26, freq: 4] (na reformu institutu papežství)
 • autorita [score: 8.08, freq: 4] (v kontextu obnovy autority papežství)
 • prestiž [score: 7.97, freq: 2] (prestiž papežství)
 • moře [score: 7.88, freq: 2] (moře papežství)
 • instituce [score: 7.84, freq: 4] (instituce papežství)
 • reformní [score: 7.4, freq: 4] (na reformní papežství)
 • krize [score: 7.35, freq: 4] (v krizi papežství)
 • původ [score: 7.29, freq: 4] (božský původ papežství)
 • nárok [score: 7.22, freq: 2] (nároky papežství)
 • ochránce [score: 7.2, freq: 2] (ochráncem papežství)
 • nadvláda [score: 7.18, freq: 3] (nadvláda papežství)
 • renesanční [score: 7.01, freq: 3] (renesančního papežství)
 • situace [score: 6.98, freq: 3] (Situace papežství v době)
 • středověký [score: 4.9, freq: 4] (středověkého papežství)
 • tehdejší [score: 4.66, freq: 2] (tehdejšího papežství)
 • dějiny [score: 4.6, freq: 6] (dějiny papežství)
 • společný [score: 3.79, freq: 2] (společného papežství)
 • římský [score: 3.74, freq: 8] (římskému papežství)

Thesaurus

 • Etrusk [score: 0.092, freq: 411]
 • sochařství [score: 0.084, freq: 591]
 • státnost [score: 0.079, freq: 488]
 • feudál [score: 0.078, freq: 584]
 • dějepisectví [score: 0.071, freq: 441]
 • klér [score: 0.07, freq: 324]
 • patriarchát [score: 0.069, freq: 289]
 • mincovnictví [score: 0.068, freq: 185]
 • humanismus [score: 0.067, freq: 579]
 • impérium [score: 0.066, freq: 3587]
 • papež [score: 0.066, freq: 8179]
 • vzdělanost [score: 0.064, freq: 910]
 • Štauf [score: 0.062, freq: 270]
 • Maďarsko [score: 0.062, freq: 1482]
 • mocní [score: 0.06, freq: 102]
 • poručenství [score: 0.06, freq: 75]
 • fašismus [score: 0.059, freq: 701]
 • náboženství [score: 0.059, freq: 4795]
 • Albánec [score: 0.059, freq: 463]
 • myslitel [score: 0.058, freq: 404]

Translations

English papacy (1)