mocnářství

[zone: 1, ipm: 8.97]

Definitions

 • stát řízený mocnářem

Examples

 1. Český stát se stává jen jednou z provincii habsburského mocnářství.
 2. Zájmy jednotlivých národů rakouského mocnářství nebyly naplněny, což u nich vyvolalo vlnu nevole.
 3. Poslední hřebík do rakve mocnářství však přesto přišel odjinud.
 4. Zasedal v říšském sněmu i radě, kde usiloval o federalizaci starého mocnářství a samosprávu pro české země.
 5. Oficiální název monarchie zněl Rakousko-uherská říše nebo Rakousko-uherské mocnářství.

Collocations

 • rakouskouherský [score: 9.2, freq: 3] (Rakouskouherské mocnářství)
 • zpuchřelý [score: 8.91, freq: 2] (zpuchřelého habsburského mocnářství)
 • můj [score: 8.87, freq: 3] (blahobytu všech zemí Mého mocnářství)
 • rozlučný [score: 8.68, freq: 2] (nerozlučné , ústavní dědičné Rakouské mocnářství)
 • rakousko-uherský [score: 8.55, freq: 18] (rakousko-uherského mocnářství)
 • záchrana [score: 8.43, freq: 3] (záchranu mocnářství)
 • muzikant [score: 8.05, freq: 1] (muzikantech starého mocnářství)
 • trůn [score: 8.05, freq: 5] (následník trůnu rakousko-uherského mocnářství)
 • naděje [score: 8.04, freq: 2] (naděje celého mocnářství)
 • rakev [score: 7.97, freq: 1] (rakve mocnářství)
 • Mesopotamský [score: 7.95, freq: 1] (Mesopotamská mocnářství)
 • svorník [score: 7.92, freq: 1] (svorníku mocnářství)
 • redakce [score: 7.91, freq: 2] (redakcím rakouského mocnářství)
 • zatracovaný [score: 7.91, freq: 1] (Zatracované mocnářství)
 • věznice [score: 7.88, freq: 1] (věznic mocnářství)
 • národ [score: 7.81, freq: 6] (národů mocnářství)
 • hymna [score: 7.74, freq: 1] (hymny starého mocnářství)
 • rozbit [score: 7.68, freq: 1] (Když byla ústřední mocnářství rozbita)
 • plocha [score: 7.62, freq: 2] (mělo 21 % plochy bývalého mocnářství)
 • unitární [score: 7.24, freq: 1] (unitárního habsburského mocnářství)
 • křehký [score: 7.2, freq: 1] (křehkému mocnářství)
 • habsburský [score: 7.04, freq: 24] (habsburského mocnářství)
 • rakouský [score: 6.63, freq: 38] (rakouského mocnářství)
 • nadnárodní [score: 6.37, freq: 1] (nadnárodního mocnářství)
 • bývalý [score: 5.78, freq: 6] (bývalé mocnářství)
 • konstituční [score: 5.64, freq: 2] (konstituční mocnářství)
 • dědičný [score: 5.36, freq: 2] (dědičné Rakouské mocnářství)
 • volba [score: 5.26, freq: 1] (mocnářství volby)

Thesaurus

 • Rakousko-Uhersko [score: 0.163, freq: 1536]
 • soustátí [score: 0.103, freq: 496]
 • Navarra [score: 0.099, freq: 93]
 • státnost [score: 0.092, freq: 488]
 • KÈ [score: 0.089, freq: 33]
 • Šlesvicku-Holštýnsko [score: 0.076, freq: 15]
 • Tibet [score: 0.073, freq: 274]
 • slovan [score: 0.071, freq: 4112]
 • Ekvádor [score: 0.069, freq: 70]
 • vyslanectví [score: 0.068, freq: 80]
 • Haiti [score: 0.067, freq: 159]
 • Indonésie [score: 0.066, freq: 376]
 • impérium [score: 0.066, freq: 3587]
 • křesťanstvo [score: 0.066, freq: 278]
 • panovnice [score: 0.066, freq: 210]
 • Jugoslávie [score: 0.066, freq: 1158]
 • Roxolan [score: 0.066, freq: 40]
 • Zalitavsko [score: 0.066, freq: 188]
 • Předlitavsko [score: 0.065, freq: 772]
 • Nizozemsko [score: 0.065, freq: 827]

Translations

English empire (0.251)
monarchy (0.625)
Russian держава (0.077)
монархия (0.923)