magnát

[zone: 1, ipm: 7.85]

Definitions

 • člen vysoké šlechty, zvl. polské a uherské

Examples

 1. Nyní se již muselo počítat se Štěpánem jako s magnátem nejen na uherské, ale i moravské straně.
 2. Uherští magnáti ovládli jagellonský dvůr a obraceli pozornost králů především k uherským záležitostem.
 3. Stát byl hospodářsky slabý, navíc hlavní slovo zde měli pozemkoví magnáti se silnými separatistickými tendencemi.
 4. To byl také jeho poslední zvláštní žertík, ve kterém jevila se surová povaha maďarských magnátů.
 5. Do protičeského tábora přešli další uherští magnáti (a také část polské šlechty).

Collocations

 • deputace [score: 9.83, freq: 2] (deputací uherských magnátů)
 • podvod [score: 9.12, freq: 1] (podvodům katolických magnátů)
 • omezování [score: 8.74, freq: 3] (omezováním magnátů)
 • sedmihradský [score: 8.66, freq: 7] (sedmihradský magnát)
 • maloasijský [score: 8.66, freq: 4] (maloasijskými magnáty)
 • delegace [score: 8.65, freq: 2] (delegace polských magnátů)
 • trio [score: 8.64, freq: 1] (trio magnátů)
 • loďařský [score: 8.44, freq: 2] (loďařským magnátem)
 • pozemkový [score: 8.41, freq: 12] (pozemkových magnátů)
 • opozice [score: 8.1, freq: 1] (OPOZICE MAGNÁTŮ)
 • provinciální [score: 7.87, freq: 2] (provinciálních magnátů)
 • nepřítomnost [score: 7.86, freq: 1] (Nepřítomnost uherských magnátů)
 • intervence [score: 7.86, freq: 1] (intervencí magnátů)
 • nambitský [score: 7.5, freq: 1] (nambitští magnáti)
 • uherský [score: 7.45, freq: 33] (uherský magnát)
 • feudální [score: 7.41, freq: 11] (církevních feudálních magnátů)
 • jihočeský [score: 7.4, freq: 3] (jihočeského feudálního magnáta)
 • oravský [score: 7.4, freq: 1] (oravský magnát)
 • stanovisko [score: 7.2, freq: 1] (stanoviskem uherských magnátů)
 • hnutí [score: 6.84, freq: 2] (souhrnný název pro hnutí magnátů proti císaři Leopoldu)
 • žádost [score: 6.82, freq: 1] (žádost polských magnátů)
 • Jan [score: 4.77, freq: 2] (magnátů Jana)
 • království [score: 3.69, freq: 1] (magnát království)
 • Evropa [score: 2.93, freq: 1] (magnátů meziválečné Evropy)
 • český [score: 0.61, freq: 3] (čeští magnáti)

Thesaurus

 • velmož [score: 0.197, freq: 645]
 • aristokracie [score: 0.145, freq: 917]
 • buržoazie [score: 0.121, freq: 572]
 • velkoknížectví [score: 0.112, freq: 130]
 • feudál [score: 0.111, freq: 584]
 • aristokrat [score: 0.11, freq: 286]
 • panovnice [score: 0.107, freq: 210]
 • hodnostář [score: 0.106, freq: 622]
 • šlechtic [score: 0.097, freq: 2361]
 • prelát [score: 0.096, freq: 247]
 • feudalita [score: 0.093, freq: 23]
 • oligarchie [score: 0.091, freq: 184]
 • panstvo [score: 0.089, freq: 332]
 • kartel [score: 0.086, freq: 199]
 • byrokracie [score: 0.086, freq: 361]
 • velkostatkář [score: 0.086, freq: 245]
 • elita [score: 0.084, freq: 1273]
 • uzurpátor [score: 0.083, freq: 155]
 • předák [score: 0.083, freq: 832]
 • statkář [score: 0.082, freq: 273]

Translations

English baron (0.107)
lord (0.048)
magnate (0.193)
mogul (0.123)
tycoon (0.348)
Russian барон (0.044)
военачальник (0.044)
магнат (0.689)
олигарх (0.044)