místodržitel

[zone: 1, ipm: 12.67]

Definitions

 • náměstek, zástupce panovníka ve správě země

Examples

 1. Velitel legie působil zároveň jako místodržitel provincie.
 2. Tento rakouský arcivévoda a později tyrolský hrabě zastával v českých zemích v letech 1547 až 1567 funkci místodržitele.
 3. Politickou správu reprezentoval samotný úřad místodržitele , v čele župní správy stál župní hejtman.
 4. Do kompetence místodržitele spadaly záležitosti svěřené mu bezprostředně panovníkem nebo jednotlivými ministerstvy.
 5. Titulatura jeho postavení se mění – zplnomocněný gubernátor – generální komisař – místodržitel a nakonec zemský hejtman.

Collocations

 • kancelár [score: 10.6, freq: 2] (Praha - osobní kancelár místodržitele)
 • Syagrium [score: 9.85, freq: 2] (místodržitel Syagria)
 • Coudenhove [score: 9.83, freq: 2] (Z podnětu místodržitele Coudenhoveho)
 • Pannonie [score: 9.69, freq: 2] (místodržiteli Horní Pannonie)
 • haličský [score: 9.16, freq: 6] (haličského místodržitele)
 • Bleyleben [score: 8.63, freq: 2] (Moravský místodržitel Bleyleben vystoupil proti českému)
 • terstský [score: 8.49, freq: 2] (terstský místodržitel princ K. Hohenlohe)
 • jmenovaný [score: 8.32, freq: 7] (jmenovanému místodržiteli)
 • Uhersko [score: 8.24, freq: 2] (místodržitelem Uherska)
 • velkopolský [score: 8.16, freq: 2] (Místodržitelem velkopolským)
 • otcův [score: 8.12, freq: 5] (otcův místodržitel)
 • nizozemský [score: 8.11, freq: 11] (nizozemský místodržitel)
 • podnět [score: 7.99, freq: 2] (Z podnětu místodržitele Coudenhoveho)
 • provincie [score: 7.98, freq: 8] (místodržitel provincie)
 • holandský [score: 7.95, freq: 4] (holandské místodržitele)
 • dolnorakouský [score: 7.77, freq: 2] (dolnorakouského místodržitele)
 • hrabě [score: 7.72, freq: 4] (povolal dosavadního haličského místodržitele hraběte A. Goluchowského)
 • dosavadní [score: 7.7, freq: 12] (dosavadního haličského místodržitele)
 • Vilém [score: 7.57, freq: 3] (si zvolily za místodržitele Viléma Oranžského)
 • sbor [score: 7.21, freq: 3] (nahradil sbor místodržitelů i zemské úřady)
 • východ [score: 7.18, freq: 2] (místodržitel celého Východu)
 • Ježíš [score: 7.13, freq: 2] (místodržitel bezúhonného Ježíše)
 • pravomoc [score: 7.12, freq: 3] (podrobeny pravomoci místodržitelů)
 • Svatoplukův [score: 7.01, freq: 2] (Svatoplukův místodržitel Bořivoj)
 • Egypt [score: 6.99, freq: 2] (místodržitel Egypta)
 • království [score: 6.25, freq: 6] (místodržitel Českého království)
 • úřad [score: 6, freq: 2] (úřad říšského místodržitele)
 • funkce [score: 5.78, freq: 3] (funkci místodržitele)
 • manželka [score: 5.56, freq: 2] (manželku místodržitele)
 • místo [score: 4.93, freq: 2] (ke změně na místě českého místodržitele)
 • vláda [score: 3.6, freq: 2] (vlády místodržitele)

Thesaurus

Translations

English governor (0.833)
Russian наместник (1)