místodržící

[zone: 1, ipm: 20.15]

Definitions

 • náměstek, zástupce panovníka ve správě země

Examples

 1. Po třicetileté válce vedli místodržící veškerou správu, část vojenské správy a některé soudní věci.
 2. Místo toho stala sídelním městem Vídeň a o správu země se starali místodržíc.
 3. Defenestrace císařských místodržících v roce 1618 se stala i počátkem třicetileté války.
 4. Významný post panovnické správy reprezentoval místodržící a místodržitelská kancelář.
 5. Během jednání s oběma místodržícími se rozhodlo, že je nutné oba za přísné porušování svobod potrestat.

Collocations

 • vyhození [score: 11.45, freq: 9] (Vyhozením císařských místodržících)
 • defenestrace [score: 10.68, freq: 6] (Defenestrace místodržících)
 • lynčování [score: 9.49, freq: 2] (lynčování katolických místodržících)
 • Germánie [score: 9.15, freq: 2] (místodržící Dolní Germánie)
 • Novgorod [score: 9.09, freq: 2] (naše knížata a místodržící Velikého Novgorodu a Pskova)
 • rezidence [score: 8.68, freq: 2] (rezidencích místodržících)
 • Nizozemí [score: 8.63, freq: 4] (místodržícím Nizozemí)
 • novgorodský [score: 8.11, freq: 4] (novgorodští místodržící)
 • prorakouský [score: 8.08, freq: 2] (prorakouští místodržící)
 • nizozemský [score: 8.06, freq: 11] (nizozemského místodržícího)
 • dekret [score: 8, freq: 2] (dekrety pražských místodržících)
 • ostřihomský [score: 7.97, freq: 2] (měli zemi spravovat místodržící ostřihomský)
 • provincie [score: 7.97, freq: 8] (místodržící provincie)
 • kancelář [score: 7.94, freq: 2] (kanceláře místodržícího)
 • pravomoc [score: 7.77, freq: 5] (pravomoci královského místodržícího)
 • zpráva [score: 7.72, freq: 3] (dle zprávy moravského místodržícího)
 • svržení [score: 7.67, freq: 2] (svržení místodržících)
 • podléhající [score: 7.5, freq: 2] (podléhající nizozemské místodržící)
 • Jakub [score: 7.44, freq: 2] (novgorodských místodržících Jakuba Zacharjina a Petra)
 • nazýván [score: 7.42, freq: 2] (nazýván místodržící)
 • haličský [score: 7.42, freq: 2] (haličský místodržící)
 • funkce [score: 7.32, freq: 9] (funkci místodržícího)
 • oranžský [score: 7.14, freq: 2] (oranžských místodržících)
 • sbor [score: 7.11, freq: 3] (sbor místodržících)
 • královský [score: 6.92, freq: 32] (královských místodržících)
 • likvidace [score: 6.73, freq: 2] (likvidace místodržících)
 • hrabě [score: 6.7, freq: 2] (jmenoval dosavadního českého místodržícího hraběte R. Belcrediho)
 • císařský [score: 5.91, freq: 12] (císařských místodržících)

Thesaurus

Translations

English governor (0.916)
Russian владыка (0.667)
правитель (0.333)