država

[zone: 1, ipm: 45.9]

Definitions

 • územní majetek, území státu, panství; okruh moci; doména

Examples

 1. Jeho vláda se tak formálně omezila pouze na rodové državy rakouské, království české a uherské.
 2. Kurfiřt dostal zpět své državy bez územních ztrát, byla uznána císařská hodnost jeho otce.
 3. S nástupem Habsburků došlo k postupnému začleňování českých zemí do systému habsburských držav.
 4. Tyto země kopírovaly svým rozsahem stará kmenová území a patřily bezprostředně k državám kyjevského knížete.
 5. Vedle vážných problémů s donatisty začal vystupovat do popředí problém, jak zajistit bezpečnost držav proti vpádům zvenčí.

Collocations

 • nedělitelnost [score: 10.38, freq: 11] (nedělitelnost habsburských držav)
 • císařová [score: 10.02, freq: 7] (rozsáhlost císařových držav)
 • Benátky [score: 9.58, freq: 6] (poslední významné državy Benátek v Levantě)
 • osamostatnění [score: 9.48, freq: 6] (osamostatnění koloniálních držav)
 • rodový [score: 9.39, freq: 45] (rodové državy)
 • habsburský [score: 8.9, freq: 100] (habsburských držav)
 • zámořský [score: 8.83, freq: 26] (zámořské državy)
 • dědička [score: 8.55, freq: 4] (dědičkou babenberských držav Markétou)
 • Habsburk [score: 8.35, freq: 16] (državy Habsburků)
 • španělský [score: 8.3, freq: 54] (španělské državy)
 • severoitalský [score: 8.11, freq: 10] (severoitalských držav)
 • unie [score: 8.07, freq: 3] (Utrechtská unie španělské državy)
 • záruka [score: 7.92, freq: 3] (záruku rakouských držav)
 • křižácký [score: 7.86, freq: 11] (křižáckých držav)
 • zbytek [score: 7.81, freq: 11] (zbytky křižáckých držav)
 • ztráta [score: 7.79, freq: 10] (ztrátě severoitalských držav)
 • Španělsko [score: 7.78, freq: 5] (část důležitých držav Španělska)
 • koloniální [score: 7.74, freq: 22] (koloniální država)
 • benátský [score: 7.59, freq: 10] (Benátské državy)
 • rozšiřování [score: 7.34, freq: 3] (rozšiřování křesťanských držav)
 • biskupství [score: 7.28, freq: 3] (državy olomouckého biskupství)
 • rozdělení [score: 7.24, freq: 9] (rozdělení habsburských držav)
 • nizozemský [score: 7.1, freq: 9] (nizozemské a pyrenejské državy)
 • jádro [score: 7.07, freq: 3] (jádro rodových držav)
 • přemyslovský [score: 7.04, freq: 10] (k přemyslovským državám)
 • drobný [score: 7.01, freq: 10] (drobné državy)
 • norský [score: 6.98, freq: 6] (norské državy)
 • papežský [score: 6.93, freq: 12] (papežských držav)
 • sjednocení [score: 6.87, freq: 5] (sjednocení habsburských držav)
 • dynastie [score: 6.32, freq: 4] (jádro rodových držav lucemburské dynastie)
 • rod [score: 6.26, freq: 6] (država rodu)
 • anglický [score: 6.23, freq: 15] (anglická država)
 • království [score: 6.22, freq: 6] (Z držav Jeruzalémského království se udržel jen)
 • francouzský [score: 5.14, freq: 15] (francouzská država)
 • kníže [score: 4.82, freq: 3] (k državám kyjevského knížete)
 • Karel [score: 4.8, freq: 3] (držav Karla)
 • společnost [score: 4.38, freq: 3] (držav Východoindické společnosti)

Thesaurus

 • panství [score: 0.219, freq: 2774]
 • kolonie [score: 0.177, freq: 4444]
 • teritorium [score: 0.171, freq: 778]
 • provincie [score: 0.164, freq: 4570]
 • impérium [score: 0.159, freq: 3587]
 • osada [score: 0.155, freq: 1652]
 • majetek [score: 0.152, freq: 5344]
 • doména [score: 0.15, freq: 506]
 • expanze [score: 0.149, freq: 1686]
 • knížectví [score: 0.149, freq: 4633]
 • pozice [score: 0.141, freq: 2660]
 • dědictví [score: 0.14, freq: 2591]
 • pevnost [score: 0.139, freq: 2230]
 • flotila [score: 0.138, freq: 758]
 • statek [score: 0.137, freq: 2043]
 • léno [score: 0.135, freq: 1501]
 • království [score: 0.135, freq: 10913]
 • říše [score: 0.135, freq: 22277]
 • spojenec [score: 0.129, freq: 3573]
 • území [score: 0.128, freq: 19400]

Translations

English dominion (0.026)
Russian владение (0.438)
держава (0.125)
империя (0.063)