arcivévoda

[zone: 1, ipm: 49.38]

Definitions

 • arcikníže

Examples

 1. Jeho děd arcivévoda Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (1833–1896) byl bratrem císaře Františka Josefa I., jenž byl tedy jeho prastrýcem.
 2. Malému arcivévodovi se dostalo především vojenské výchovy.
 3. Roku 1526 se českým králem stal rakouský arcivévoda Ferdinand I. a jako pravověrný katolík okamžitě začal prosazovat římskokatolické vyznání.
 4. Atentát ukázal, jak zoufale byl arcivévoda Karel nepřipraven na převzetí moci.
 5. Hlavou českých zemí má být místokrál (formálně byl jmenován v dubnu 1848 následník habsburského trůnu arcivévoda František Josef).
 6. Císařskému vojsku velel arcivévoda Ferdinand (III.), král uherský a hlavní infant Španělska.

Collocations

 • Leopold [score: 10.49, freq: 29] (arcivévody Leopolda Viléma)
 • klobouk [score: 10.4, freq: 11] (Hodnostní klobouk arcivévody Arcivévoda)
 • František [score: 10.1, freq: 49] (arcivévody Františka Karla)
 • rakouský [score: 10.07, freq: 427] (rakouský arcivévoda)
 • Ferdinand [score: 9.38, freq: 29] (arcivévody Ferdinanda)
 • prapor [score: 8.85, freq: 4] (Prapor legie arcivévody Karla)
 • Maxmilián [score: 8.79, freq: 10] (habsburského arcivévodu Maxmiliána)
 • velení [score: 8.56, freq: 10] (císařská armáda pod velením arcivévody Leopolda Viléma)
 • manželka [score: 8.45, freq: 17] (manželka arcivévody Karla II)
 • hodnost [score: 8.38, freq: 7] (titul a hodnost arcivévody)
 • Albrecht [score: 8.3, freq: 6] (menším rakouským vojskem arcivévody Albrechta v bitvě u)
 • syn [score: 8.27, freq: 40] (syn arcivévody Františka Karla)
 • Matyáš [score: 8.1, freq: 5] (arcivévody Matyáše)
 • armáda [score: 8.02, freq: 9] (poměru k císařsko-bavorské armádě arcivévody Leopolda Viléma)
 • ambiciózní [score: 7.96, freq: 6] (Ambiciózní arcivévoda)
 • Ludvík [score: 7.73, freq: 9] (arcivévody Ludvíka)
 • zavraždění [score: 7.54, freq: 3] (Mnichova zpráva o zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda)
 • titul [score: 7.53, freq: 11] (titul arcivévody)
 • dvůr [score: 7.48, freq: 4] (na dvoře arcivévody)
 • Rudolf [score: 7.48, freq: 5] (arcivévody Rudolfa)
 • moravský [score: 7.37, freq: 38] (markrabě moravský a arcivévoda rakouský)
 • Zikmund [score: 7.21, freq: 3] (arcivévody Zikmunda)
 • výstavní [score: 7.15, freq: 3] (výstavní arcivévoda)
 • trůn [score: 7.06, freq: 3] (trůnu arcivévody Františka Ferdinanda)
 • pocházející [score: 6.78, freq: 3] (rakouský arcivévoda pocházející z těšínské linie)
 • habsburský [score: 6.25, freq: 15] (habsburské arcivévody)
 • syn [score: 5.85, freq: 5] (jako syn Žofie Bavorské a arcivévody Františka Karla)
 • Jan [score: 5.24, freq: 3] (arcivévody Jana)
 • mladý [score: 5.03, freq: 6] (mladý arcivévoda)

Thesaurus

 • princ [score: 0.192, freq: 1946]
 • arcikníže [score: 0.188, freq: 260]
 • markrabě [score: 0.181, freq: 1524]
 • Albrecht [score: 0.166, freq: 1898]
 • následník [score: 0.163, freq: 1011]
 • maršál [score: 0.16, freq: 1136]
 • vévoda [score: 0.144, freq: 4470]
 • Ferdinand [score: 0.14, freq: 6068]
 • kurfiřt [score: 0.14, freq: 2064]
 • Leopold [score: 0.138, freq: 1590]
 • synovec [score: 0.132, freq: 829]
 • Matyáš [score: 0.13, freq: 2015]
 • Ota [score: 0.128, freq: 2136]
 • princezna [score: 0.12, freq: 1313]
 • bratranec [score: 0.12, freq: 533]
 • Zikmund [score: 0.12, freq: 2240]
 • hrabě [score: 0.119, freq: 3537]
 • František [score: 0.117, freq: 7721]
 • Vladislav [score: 0.115, freq: 2881]
 • general [score: 0.114, freq: 7504]

Translations

English archduke (0.917)
Russian эрцгерцог (0.966)