arcikníže

[zone: 1, ipm: 9.72]

Definitions

 • titul panovníků nižší než královský, zvl. panovníků v alpských zemích po zřízení císařství; titul příslušníka panovnického rodu

Examples

 1. K povstalcům se přidal arcikníže Albrecht a rakouská šlechta.
 2. Po slavném uvítání na radnici pokračoval pan arcikníže se svojí chotí v projížďce.
 3. Vojsko arciknížete Karla ustoupilo přes Jihlavu do Čech.
 4. Tato situace se zcela zásadně změnila po volbě arciknížete Ferdinanda Habsburského českým králem na podzim 1526.
 5. Náš císař, který pečuje o blaho všeho křesťanstva, očekává velký užitek od zvolení arciknížete Arnošta polským králem.
 6. Místo Rudolfa podepsal smlouvu jeho bratr arcikníže Matyáš a Rudolf sám odmítal uznat její platnost.

Collocations

 • Arnošt [score: 11.58, freq: 18] (arciknížete Arnošta)
 • Maxmilián [score: 10.64, freq: 29] (arciknížete Maxmiliána)
 • pozdrav [score: 9.75, freq: 2] (Pozdrav arciknížete Maxmiliána)
 • Matyáš [score: 9.18, freq: 8] (arciknížete Matyáše)
 • zvolení [score: 9.17, freq: 4] (velký užitek od zvolení arciknížete Arnošta polským králem)
 • narozeniny [score: 8.37, freq: 1] (narozeniny arciknížete)
 • posel [score: 8.33, freq: 3] (posel arciknížete Maxmiliána)
 • rezidence [score: 8.11, freq: 1] (rezidence arciknížete)
 • vystoupení [score: 7.9, freq: 2] (Otevřené vystoupení arciknížete Matyáše proti císaři)
 • spojenectví [score: 7.82, freq: 2] (s císařem i arciknížetem věčného spojenectví)
 • pasovský [score: 7.8, freq: 1] (pasovský arcikníže)
 • vojsko [score: 7.54, freq: 7] (Vojsko arciknížete Maxmiliána)
 • Ferdinand [score: 7.48, freq: 7] (arciknížete Ferdinanda)
 • mladičký [score: 7.38, freq: 1] (mladičkého habsburského arciknížete)
 • monarchie [score: 7.24, freq: 1] (monarchie arciknížete)
 • Leopold [score: 6.98, freq: 2] (arciknížete Leopolda)
 • Bedřich [score: 6.82, freq: 1] (arciknížete Bedřicha)
 • volba [score: 6.81, freq: 5] (přemlouvat ostatní k volbě arciknížete Arnošta za krále)
 • služba [score: 6.68, freq: 3] (který byl ve službách arciknížete Arnošta Rakouského)
 • rakouský [score: 6.08, freq: 26] (arcikníže rakouský)
 • mladý [score: 2.58, freq: 1] (mladého arciknížete)
 • habsburský [score: 2.47, freq: 1] (habsburského arciknížete)
 • německý [score: 1.59, freq: 2] (všechna knížata a arciknížata německá a italská)

Thesaurus

 • arcivévoda [score: 0.188, freq: 1321]
 • Arnošt [score: 0.146, freq: 770]
 • bán [score: 0.104, freq: 75]
 • kardinál [score: 0.104, freq: 1194]
 • protikrál [score: 0.098, freq: 106]
 • bratranec [score: 0.096, freq: 533]
 • markrabě [score: 0.091, freq: 1524]
 • božská [score: 0.09, freq: 90]
 • lantkrabě [score: 0.088, freq: 113]
 • Soběslav [score: 0.087, freq: 764]
 • synovec [score: 0.085, freq: 829]
 • děd [score: 0.084, freq: 323]
 • šlechtična [score: 0.082, freq: 186]
 • kurfiřt [score: 0.08, freq: 2064]
 • vnuk [score: 0.078, freq: 943]
 • maršál [score: 0.078, freq: 1136]
 • dědeček [score: 0.077, freq: 232]
 • protipapež [score: 0.077, freq: 54]
 • velkovévoda [score: 0.075, freq: 181]
 • Matyáš [score: 0.072, freq: 2015]
no translations found